Publicerad 20 mars 2023

SKR erbjuder stöd vid införande av välfärdsteknik till kommuner

Är din kommun på väg att införa välfärdsteknik och behöver lite hjälp på vägen? Kompetenscenter välfärdsteknik erbjuder strategiskt stöd såväl vid enstaka tillfälle som under längre period. Vi erbjuder även coachning av specifik roll i omställningsarbetet.

Som alla vet står äldreomsorgen inför stora utmaningar och vi behöver inom kort ändra våra arbetssätt där digital teknik är ett naturligt inslag.

Från 2020 till 2022 bildade SKR Kompetenscentrum välfärdsteknik i syfte att skapa, samla och sprida kunskap om införandet av välfärdsteknik i äldreomsorgen. En ny överenskommelse är nu upprättad mellan Socialdepartementet och SKR. Kompetenscentret kommer därför under 2023 fortsätta erbjuda stöd till kommuner med målet att ge bättre förutsättningar för att lyckas med införandet.

Erbjudande

Ni som kommun (eller en grupp av kommuner) kan få stöd i frågor från planering och inköp till förändringsarbete, nyttoberäkning, uppföljning samt införande av välfärdsteknik.

Stödet kan anpassas utifrån kommunens behov och kan exempelvis innehålla:

  • Strategiskt stöd, både vid enstaka aktiviteter eller kontinuerligt under en period. Det kan vara stöd inför beslut till praktiskt stöd vid införande och frågor däremellan.
  • Coachning som syftar till att stötta en specifik roll i omställningsarbetet.

Med detta erbjudande vänder vi oss till projektledare/projektgrupp, utvecklare, inköpare, styrgrupp och/eller förvaltningsledning. Stödet erbjuds både som enstaka aktiviteter (workshops, seminarium, kick-off mm) och mer kontinuerligt stöd (exempelvis coachning).

Förutsättningar

Stödet erbjuds under 2023, metoderna varierar och utformas tillsammans med kommunen. För att vi ska påbörja en planering med er krävs en förankring med er förvaltningsledning, för att på så sätt ge bästa förutsättningarna under arbetets gång med införande av välfärdsteknik.

Låter det här intressant? Ta kontakt med oss på Kompetenscenter välfärdsteknik så inleder vi en dialog för resonemang om era förutsättningar för ett gemensamt samarbete.

vft@skr.se

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.