Publicerad 16 februari 2022

Uddevalla digitaliserar för smartare verksamheter

Uddevalla har en nyanställd robot inom socialtjänsten och utvecklar nu flera smarta lösningar för äldreomsorgen med hjälp av digitalisering.

Uddevalla är en mellanstor kommun på 57 000 invånare i hjärtat av Bohuslän. Här har man fokuserat på att det inte kommer finnas tillräckligt med utbildad personal inom vård och omsorg om arbetet fortsätts skötas som idag. Arbetet måste utföras smartare med välfärdsteknik.

Uddevalla kommun har producerat en film där Christer Fransson, huvudprojektledare i Uddevalla, kort berättar om kommunens arbete. Filmen finns även i en syntolkad version.

Uddevalla som modellkommun

Uddevalla har anställt en robot inom socialtjänsten som heter Robin, arbetar 24 timmar om dygnet och behöver ingen fikapaus. Hen sköter bland annat underlag för försörjningsstöd, anställningsprocessen, vikariebesättning, betalar ut habiliteringsersättning, kollar fel i hjälpmedelsfakturor. Allt går automatiskt och hen har tid för många fler arbetsuppgifter.

Spara tid och öka trygghet

För att spara tid måste IT-teknik, automatiseringar, nya processer snabbt testas och implementeras i verksamheten. Då krävs en väl utbyggd infrastruktur, wifi, säker IT-struktur och höjd IT-kompetens hos personalen. Och framförallt mod att testa nytt. Förutom att spara tid så kan välfärdsteknik inom äldreomsorgen höja patientsäkerheten, öka tryggheten, minska social isolering, stimulera till aktivitet och vara rätt kul.

Uddevalla digitaliserar

Genom att bli utvald till modellkommun inom välfärdsteknik så hoppas Uddevalla på att kunna stötta andra kommuner men även stimulera kommunen själv till att öka hastigheten på breddinförande av beprövad och ny teknik.

Uddevalla utvecklar:

 • digitala nycklar
 • digital tillsyn på natten
 • medicingivare
 • e-tjänster
 • digital signering
 • automatiserade processer
 • utlåning av läsplattor
 • NPÖ konsument och producent
 • digital analys av inkontinensskydd
 • radar som upptäcker fall
 • chatbot
 • smarta klockor för ökad trygghet
 • digital fjärrtillsyn av andning, sömn, hjärta med mera

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.