Publicerad 17 augusti 2022

Digitaliseringsarbete inom äldreomsorgen kan hjälpa andra glesbygdskommuner - Övertorneå

Övertorneå har, på grund av demografin, utmaningar som andra kommuner troligtvis möter i framtiden. Så om det fungerar i Övertorneå är det sannolikt att det även fungerar i större organisationer.

Övertorneå är en liten kommun med, just nu, 4248 invånare. Antalet invånare är sjunkande. Det är en gränskommun med Torneälven som gränsar till Finland. En stor del av befolkningen talar finska eller meänkieli, invånarnas egna språk. Invånarna bor glest och kommunen har en åldrande befolkning, mer än 1/3 är över 65 år.

Filmen presenterar Övertorneås tankar om arbetet med välfärdsteknik inom äldresomsorgen. Om utmaningar och fördelarna med att vara en liten kommun i glesbygden och vilka erfarenheter som de kan dela med sig av som modellkommun. FIlmen har producerats av Övertorneå kommun. Längd 1.24 minuter. Musik: Podington Bear – Winter Walk

Övertorneås digitaliseringsarbete inom äldreomsorgen kan hjälpa

Socialchef Carina Ylipuranen beskriver dagens utmaningar inom äldreomsorgen i Övertorneå.

‑ Digital verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen är en överlevnadsfråga för oss. Vi vet att med hög ålder följer ett ökat behov av omsorg. Vi har svårt att rekrytera tillräckligt många att jobba inom äldreomsorgen. Vi ser att allt fler vill bo hemma längre. Det är också viktigt att hitta flera sätt att öka brukarnas delaktigtighet i sin vård och omsorg, säger Carina Ylipuranen.

Digital välfärdsteknik kan vara en del av att överbrygga kommunens utmaningar. Målet är en värdig vardag, med stärkt livskvalitet och självständighet för brukaren. Om digital välfärdsteknik kan hjälpa äldreomsorgen en bit på vägen, då ska kommunen använda sig av det.

Teknik i rätt tid med respekt för individen

Under åren som modellkommun har Övertorneå som mål att bli bättre på dokumentation eller systematiskt införande och uppföljning av välfärdsteknik. Syftet med målet är att bli bra på att införa teknik i rätt tid, med respekt för individens specifika behov och vilja. Ett annat delmål är att ta vara på digitaliseringens möjlighet att utveckla och bibehålla eller öka kvaliteten inom äldreomsorgen.

Slutligen strävar kommunen efter att utbyta lärdomar och erfarenheter med andra modellkommuner. I praktiken behöver Övertorneå hitta sätt att mer aktivt och systematiskt samla in och dela med sig av både bra och dåliga erfarenheter – dels mellan kommunens egna verksamheter, dels utåt till andra organisationer som kan ha nytta av det.

Enklare att testa i en liten kommun

‑ ­Vi tycker själva att vi är ganska bra på att samarbeta och implementera nya arbetssätt. Det är enkelt för oss att testa. Vi är glesbygd, har mindre enheter och kan därför testa under enklare förhållanden. Om det fungerar här är det stor sannolikhet att det fungerar i större organisationen också, säger Carina Kemppainen enhetschef på Särkivaaragården.

Övertorneå kommun är stolta och glada att ha blivit utsedda som modellkommun och ser fram emot arbetet!

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.