Publicerad 8 september 2022

Eskilstuna kommun stärker självständigheten och tryggheten med teknik

Digitala läkemedelsgivare hos ett 50-tal kommuninvånare, trygghetskamera, trygghetssensorer, säkra digitala möten och automatisering av e-tjänster – det är exempel på välfärdsteknik och digitala tjänster som används eller testas i Eskilstuna kommun.

För att sprida kunskap om välfärdsteknik och medicintekniska produkter har Eskilstuna kommun skapat en centralt belägen visnings- och utbildningsmiljö. Miljön är till för både medarbetare och invånare. Här kan besökare se och lära sig om både välfärdsteknik som förskrivs av kommunen och regionen och om välfärdsteknik som går att köpa själv.

Stöd för implementering av välfärdsteknik

Under 2021 drev Eskilstuna kommun pilotprojektet ”implementeringsstöd välfärdsteknik”. Syftet var att hitta en bra modell för implementering av välfärdsteknik inom vård- och omsorg och resultatet spreds på Dela Digitalt. Samma år startade kommunen en enhet för implementering av välfärdsteknik och digitala arbetssätt för att stötta verksamhetsområdena inom vård- och omsorgsförvaltningen i omställningen till framtidens omsorg. Enhetens huvudsakliga uppdrag har varit att skapa, stödja och arbeta med installation, administration och utbildningsinsatser kopplade till välfärdsteknik.

Nära samarbete med Sveriges nästa universitet

En viktig faktor i Eskilstunas resa är samverkan med Mälardalens Universitet. Samarbetet har bland annat resulterat i Sörmlandskontraktet, masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik, webbplattformen Fik@rummet och Robotdalen för robot- och applikationsutveckling.

Hållbar, säker vård- och omsorg med delvis förändrade arbetssätt

Sedan hösten 2020 har vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun bedrivit ett omfattande projekt som i sin tur producerat en verksamhetsförstudie med kartläggning över förvaltningens nuläge, behov, önskeläge, utmaningar och möjligheter. Detta har genererat i övergripande utvecklingsområden som förvaltningen ska prioritera framöver:

  • En hållbar och säker vård och omsorg med delvis förändrade arbetssätt behöver erbjudas, för att öka individers självständighet, minska fysiska besök och frigöra tid för medarbetare. Hit räknas exempelvis distansbaserade möten, alternativa sätt att utföra bedömningar, smart tillsyn, egenmonitorering och virtuell verklighet.
  • En effektiv vård- och omsorgsadministration behövs för att stödja förändrade arbetssätt, som reducerar tidskrävande manuella arbetssätt och transporttid samt ökar kvalitet, patientsäkerhet, rättssäkerhet, måluppfyllelse och uppföljningsmöjlighet. Hit räknas exempelvis stöd för mobila och automatiserade arbetssätt, flexibelt bokningssystem, tal till text, realtidsöversättning och effektiv och säker nyckelhantering.

Arbetet som modellkommun

Eskilstuna kommun har tagit fram en film där Christine Gustafsson, Kvalitets- och utvecklingschef på vård och omsorgsförvaltningen berättar om utvecklingen av att digitalisera äldreomsorgen som modellkommun.

Modellkommunen Eskilstuna För digitalisering inom äldreomsorgen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.