Publicerad 8 december 2021

Forum för erfarenhetsutbyte vid digitalisering inom socialtjänsten

Många kommuner arbetar idag med digitalisering av socialtjänstens verksamheter. Använd de digitala ytorna som finns för att diskutera, dela med dig av erfarenheter, dokument och mallar.

Samarbetsrum för digitalisering inom socialtjänsten

SKR har skapat ett digitalt samarbetsrum för frågor som rör digitalisering inom socialtjänsten. Detta för att du på ett enkelt sätt ska kunna möta andra inom socialtjänsten för erfarenhetsutbyte. Använd samarbetsrummet för att diskutera, ställa frågor och dela med dig av erfarenheter och pågående arbeten som är kopplat till socialtjänstens digitalisering. Det kan till exempel handla om teknik, verksamhetssystem, förändringsledning, juridiska frågor, upphandling, nyttorealisering och så vidare. Samarbetsrummet är öppet för medarbetare i SKR:s medlemsorganisationer och administreras av SKR. Använd kontaktformuläret på webbsidan för att ansöka om medlemskap till samarbetsrummet.

Samarbetsrum Digitalisering inom socialtjänsten (webbsidan kräver inloggning)

Dela digitalt

Dela digitalt är en portal för kommuner, landsting och regioner att dela och samverka kring gemensamma lösningar inom den offentliga sektorn. Alla som arbetar i kommuner, regioner och myndigheter har tillgång till portalen genom sin mejladress.

Dela digitalt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.