Publicerad 31 mars 2021

Systematisk uppföljning, barn och unga

Systematisk uppföljning av verksamheten är kärnan i det förbättringsarbete som socialnämnden är skyldig att bedriva. SKR stödjer kommunernas arbete med uppföljning genom olika utvecklingsarbeten.

Det är viktigt att det finns tillförlitliga system för att följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra den sociala barn- och ungdomsvården. Här beskrivs de utvecklingsarbeten som SKR bedriver i syfte att stödja kommunerna i arbetet med systematisk uppföljning.

Beställarnätverk för socialtjänsten

Många kommuner vill ha mer stöd i arbetet med att modernisera sina verksamhetssystem och öka digitaliseringen i verksamheten. Under 2019-2022 leder SKR därför ett beställarnätverk för hela socialtjänstens (inklusive IFO, Äldre, LSS, Socialpsykiatri och kommunal hälso- och sjukvård) verksamhetssystem och digitala stöd. Beställarnätverket består av en projektledning på SKR och kommunrepresentanter med kompetenser inom verksamhetsutveckling, it-utveckling, upphandling, innovationsledning och juridik.

Beställarnätverk för socialtjänsten

Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen

Under de senaste åren har SKR tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), utvecklat nationella brukarundersökningar för flera verksamhetsområden inom socialtjänsten, bland annat för den sociala barn- och ungdomsvården Brukarundersökning IFO.

Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen

Uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Under 2016-2017 har projektet Webbkollen Barn och Unga utvärderat hur ett antal BBIC-variabler för uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården fungerade i praktiken. En slutrapport togs fram våren 2018 för att beskriva användningen av variablerna och erfarenheterna från projektet.

Webbkollen Barn och unga

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.