Publicerad 12 januari 2023

Omkostnadsersättning för familjehem, kontaktfamiljer och kontaktperson

Du som arbetar som handläggare eller chef inom socialtjänsten hittar på den här sidan information som rör ersättningar och villkor vid familjehemsvård/kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt handläggningen av detta.

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner är uppdragstagare åt socialnämnden och inte anställda. För uppdraget utgår ett arvode, som varierar i storlek beroende på hur omfattande uppdragstagarens arbetsinsats bedöms vara. Det utgår även en omkostnadsersättning som är till för att täcka de merkostnader som familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får i sitt uppdrag.

Omkostnadsersättningen är beräknad på prisbasbeloppet för innevarande år. På grund av kraftigt stigande priser under 2022, bland annat på mat, har det kommit frågor till SKR från kommunerna om SKR i sina rekommendationer för i år avser att höja beloppen för omkostnadsersättningen redan under 2022, men detta kommer inte att ske förrän den 1 januari 2023. Notera dock att rekommendationerna alltid ger kommuner möjligheten att göra en individuell bedömning av vilka kostnader som uppdraget kan medföra och fatta beslut i det enskilda ärendet. Observera dock vilket underlag som Skatteverket kräver.

Omkostnadsersättning till familjehem – vilket underlag krävs? (Skatteverket)

Avdrag i deklarationen för familjehem

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor per år. Staten bestämmer om eventuella begränsningar i rätten till avdrag för utgifter som uppkommer i samband med förvärvsinkomster.

Rekommendationer för familjehemsvård till kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Information till privatpersoner

Om du som privatperson vill få mer information om familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner kan du anmäla ditt intresse till din hemkommun som hanterar förfrågningar.

Lista med kommuner

Frågor och svar om ersättningar och villkor

Frågor och svar om ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vid vårdnadsöverflyttningar för år 2023.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR