Publicerad 4 december 2023

Omkostnadsersättning för familjehem, kontaktfamiljer och kontaktperson

Du som arbetar som handläggare eller chef inom socialtjänsten hittar på den här sidan information som rör ersättningar och villkor vid familjehemsvård/kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt handläggningen av detta.

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner är uppdragstagare åt socialnämnden och inte anställda. För uppdraget utgår ett arvode, som varierar i storlek beroende på hur omfattande uppdragstagarens arbetsinsats bedöms vara. Det utgår även en omkostnadsersättning som är till för att täcka de merkostnader som familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får i sitt uppdrag.

Omkostnadsersättningen är beräknad på prisbasbeloppet för innevarande år och uppdateras årligen. Notera dock att rekommendationerna alltid ger kommuner möjligheten att göra en individuell bedömning av vilka kostnader som uppdraget kan medföra och fatta beslut i det enskilda ärendet. Observera dock vilket underlag som Skatteverket kräver.

Omkostnadsersättning till familjehem – vilket underlag krävs? (Skatteverket)

Avdrag i deklarationen för familjehem

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor per år. Staten bestämmer om eventuella begränsningar i rätten till avdrag för utgifter som uppkommer i samband med förvärvsinkomster.

Rekommendationer för familjehemsvård till kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Information till privatpersoner

Om du som privatperson vill få mer information om familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner kan du anmäla ditt intresse till din hemkommun som hanterar förfrågningar.

Lista med kommuner

Frågor och svar om ersättningar och villkor

Frågor och svar om ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vid vårdnadsöverflyttningar för år 2023.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.