Publicerad 1 november 2023

Framgångsfaktorer vid rekrytering av familjehem

Genom regional samverkan mellan kommuner kan rekrytering och utbildning effektiviseras. Kvaliteten kan höjas och tillgången till lämpliga familjehem kan öka. Kompetensen hos både familjehem och socialsekreterare inom familjehemsvården kan höjas.

Många kommuner har svårt att rekrytera familjehem till barn och ungdomar idag. Barn som placeras i familjehem gynnas av att det finns god tillgång till familjehem för att möjliggöra en bra matchning utifrån barnets behov.

Genom regional samverkan mellan kommuner kan rekrytering och utbildning av familjehem effektiviseras. SKR har i samråd med några samverkande kommuners verksamheter tagit fram ett antal framgångsfaktorer som ett stöd till de kommuner som har tankar på att starta upp regional samverkan.

Framgångsfaktorer vid regional samverkan

 • Större utbud av familjehem – bättre matchning efter barnets behov
 • Ökad stabilitet/hållbarhet
 • Erfarenhetsutbyte – ett naturligt nätverk
 • Kvalitet på familjehem ökar - samlad kompetens
 • Hållbara placeringar minskar risken för sammanbrott
 • Tidssparande – effektiviserar processen kring rekrytering
 • Hög tillgänglighet vid familjernas första kontakt
 • Ekonomiska fördelar - lägre kostnader och besparing av resurser
 • Egen kommunikatör - marknadsföra varumärket
 • Politisk förankring och beslut innan start
 • Regelbunden uppföljning

Film

Film om framgångsfaktorer vid regional samverkan vid rekrytering av familjehem. Filmen är 18 min och 42 sekunder.

I filmen ingår följande avsnitt:

 • Större utbud - bättre matchning, Familjepoolen
 • Noggrann planering innan start, Västernorrland
 • Egen kommunikatör - marknadsföra varumärket, Göteborgs stad

Goda exempel

Samverkansavtal och organisering

Exempel samverkansavtal mellan fyra kommuner i Dalsland (Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål)

Exempel på samverkansavtal Dalslandskommunerna (PDF) Pdf, 169 kB.

Samverkansavtal om gemensam verksamhet för rekrytering, utbildning och handledning

Ekerö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Upplands Bro, Upplands Väsby kommuner har enats om att samverka om en gemensam verksamhet för rekrytering, utbildning och handledning av familjehem och kontaktfamiljer.

Exempel samverkansavtal om gemensam verksamhet för rekrytering, utbildning och handledning av familjehem och kontaktfamiljer i Stockholms län (PDF) Pdf, 12 kB.

Organisationsförslag – länsgemensam familjehemsvård Västernorrland

Länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering, screening och utbildning av familjehem och jourhem, samt fungerar som stöd till förstärkta familjehem. Detta förslag berör en organisation som är kommunägd genom interkommunala avtal.

Organisationsförslag – länsgemensam familjehemsvård Västernorrland (PDF) Pdf, 2 MB.

Utredning om länsgemensam familjehemsvård i Västernorrlands län

Utredning om vilka förutsättningar som finns för en länsgemensam organisation av familjehemsvården i Västernorrlands län .

Utredning om länsgemensam familjehemsvård i Västernorrlands län (PDF) Pdf, 1 MB.

Samarbetsavtal om Familjehemscentrum för Jämtlands kommuner

Samtliga kommuner i länet har beslutat att göra en satsning på samverkan i arbetet med familjehem, närmare bestämt att inrätta ett familjehemscentrum. Familjehemscentrum ska bedriva utredning och utbildning av familjehem samt rekrytera nya familjehem.

Exempel på samarbetsavtal Familjehemscentrum Jämtland (PDF) Pdf, 646 kB.

Riktlinjer för samverkan och ansvarsfördelning mellan Familjehemscentrum och kommunerna i Jämtlands län

Syftet med riktlinjen är att stärka samverkan samt att tydliggöra den ansvarsfördelning som råder mellan Familjehemscentrum och placeringskommunen.

Riktlinjer för samverkan och ansvarsfördelning mellan Familjehemscentrum och kommunerna i Jämtlands län (PDF) Pdf, 626 kB.

Informationsansvarig

 • Mikael Mattsson Flink
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.