Publicerad 24 april 2024

SKR:s e-tjänst för familjehemsansökan

FamiljehemSverige är en användarvänlig och säker e-tjänst som är framtagen och ägs av SKR. Där kan den som är intresserad av att bli familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj göra en intresseanmälan till de kommuner som är anslutna.

E-tjänsten underlättar kommunens arbete med prioritering av inkommande intresseanmälningar. Tjänsten sammanställer relevanta uppgifter om den som anmäler intresse och skickar till den eller de kommuner (max fem) som personen har valt att skicka ansökan till. Sammanställningen är framtagen för att ge en översiktlig och en mer omfattande bild av familjen eller personen som anmält intresse. Det underlättar också för kommuner att göra en initial bedömning av en sökandes lämplighet för uppdragen.

FamiljehemSverige består huvudsakligen av två delar - ett självtest och ett formulär för intresseanmälan. Frågorna bygger på bedömningsmetoden BRA-fam (bedömning vid rekrytering av familjehem) vilket är en standardiserad metod för initial bedömning av familjehem utvecklat av Socialstyrelsen.

E-tjänsten FamiljehemSverige

Öka kunskapen hos den intresserade

Med hjälp av frågorna i självtestet får besökaren en inblick i vad som förväntas av den som vill bli familjehemsförälder. Självtestet har tagits fram eftersom kunskapen om vad det innebär att vara familjehem generellt sett är låg. Om resultatet av självtestet är positivt föreslås personen att fylla i en intresseanmälan.

Underlättar bedömningen

Efter att frågorna i intresseanmälan har besvarats skickas en sammanställning av svaren, via en säker kommunikationsplattform (Secure Appbox), till den eller de kommuner den sökande väljer. Sammanställningen ger både en översiktlig och en mer omfattande bild av den sökande familjen eller personen för att underlätta den initiala bedömningen av inkommande intresseanmälningar.

Mer information om tjänsten

Är ni som kommun intresserade av att ansluta er till e-tjänsten? Kontakta oss via familjehemsverige@skr.se

Mer information om FamiljehemSverige

Information till dig som vill bli familjehem

FamiljehemSverige är en nationell tjänst för dig som vill göra en insats för ett barn eller ungdom genom att bli familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj. På webbplatsen FamiljehemSverige kan du dels öka kunskapen om vad respektive uppdrag innebär och dels fylla i intresseanmälan till de kommuner som är anslutna.

För mer information om att bli familjehem och ansöka om att bli familjehem:

FamiljehemSverige.se

På Socialstyrelsen kan du också hitta information om att bli familjehem:

Min insats, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Ola Nordqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.