Publicerad 2 maj 2023

Beställarnätverk – konsulentstödd familjehemsvård barn och unga

SKR planerar att starta ett kommungemensamt beställarnätverk för konsulentstödd familjehemsvård barn och unga. Nu finns möjlighet att anmäla intresse att ingå i beställarnätverket.

Anmälan inte bindande

Intresseanmälan är inte på något sätt bindande utan görs enbart för att SKR behöver undersöka intresset.

Skicka in intresseanmälan

Beställarnätverkets syfte

Syftet med beställarnätverket är att påverka innehåll, kostnad och samverkan med
konsulentstödd familjehemsvård avseende barn och unga. 

Ett beställarnätverk bedöms kunna ge kommunerna

 • ökad transparens kring kostnader för arvode- och omkostnadsersättningar till
  familjehem som kommunerna rekryterar genom konsulentstödda verksamheter
 • bättre förutsättningar vid upphandling och uppföljning, och av innehåll i
  vården
 • bättre förutsättningar vid vårdnadsöverflyttningar till familjehemsföräldrar
 • bättre förutsättningar för kommunerna att använda sina ekonomiska resurser
  kostnadseffektivt
 • möjlighet att bilda en beställargrupp med syfte att driva gemensam
  upphandling av familjehemsvård för barn och unga för de kommuner som
  ingår i beställarnätverket

Finansiering av beställarnätverket

Beställarnätverket förutsätter att de kommuner som ingår finansierar en projekttjänst på 50 procent under perioden 2023-08-01–2025-08-01, samverkan med Adda Inköpscentral och Affärskoncept (upphandling och juridik) och övriga kostnader som tillkommer.

I de fall projektet lånar in kompetens från kommunerna, kommer respektive kommun att ersättas ekonomiskt enligt överenskommelse.

Total kostnad per år beräknas till en miljon kronor. Kostnaden för den enskilde kommunen beror på hur många kommuner som väljer att ansluta sig. I någon mån kommer kommunstorlek att återspegla kostnaden för respektive kommun.

Informationsansvarig

 • Åsa Furén-Thulin
  Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.