Publicerad 24 november 2022

Avtal om vård i familjehem

Här finns avtal om vård i familjehem som alltid ska upprättas mellan nämnden och familjehemmet när ett barn eller ung person placeras i hemmet.

Under vecka 48 publiceras uppdaterade avtalsmallar.

Kravet på avtal gäller oberoende av om familjehemmet får stöd genom en enskilt bedriven verksamhet (konsulentföretag) eller inte. Köp av tjänster som handledning och annat stöd till familjehemmet får regleras i ett separat avtal mellan nämnden och den enskilda verksamheten. Avtalet finns i två versioner.

Låst version med SKR-logotyp

I denna versionen går det bara att fylla i information i avsedda rutor.

Avtal om vård i familjehem låst version med SKR- logotyp (PDF). Pdf, 344 kB.

Version utan SKR-logotyp, går att redigera

Den andra versionen, som saknar SKR-logga, går däremot att ändra i. Den kan kommunen använda som utgångspunkt när man upprättar en egen avtalsmall om vård i familjehem.

Avtal om vård i familjehem version som går att redigera (Wordfil) Word, 45 kB.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR