Publicerad 22 april 2022

Webbutbildning god man för ensamkommande barn

SKR tog 2014 i samarbete med en rad aktörer fram en nationell grundutbildning för gode män.

Webbutbildningen för god man togs fram för att öka rättssäkerheten för de ensamkommande barnen och tydliggöra gode mannens uppdrag. Målgruppen är de som vill bli god man för ensamkommande barn.

Utbildning för God man för ensamkommande barn

Ställföreträdare för barn utan vårdnadshavare som flyr från Ukraina

SKR har sammanställt svar på vanliga frågor om ställföreträdare för barn utan vårdnadshavare, som flyr från Ukraina.

Frågor och svar, ställföreträdare för barn utan vårdnadshavare

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.