Publicerad 4 maj 2023

Utformning och forskning, särskilda boenden

SKR har med stöd av forskare tagit fram en rapport om utformning av vård- och boendemiljöer för äldre, med funderingar kring framtidens boende för äldre.

SKR:s rapport Framtidens äldreboende

Det särskilda boendet är en boendeform som innehåller både bostads- och vårdaspekter. Den internationella forskningen lyfter fram tre ”grundmodeller” när det gäller den teoretiska utgångspunkten för utformning av det särskilda boendet:

 • vårdbyggnaden eller institutionen
 • den privata bostaden
 • hotellet

Vårdbyggnaden som förebild representerar vårdkonceptet, patienten och institutionerna (sjukhem, ålderdomshem, etc.) och har en lång tradition av omhändertagande. I Sverige ändrades inriktningen för det särskilda boendet, i samband med ÄDEL-reformen 1992. Lagstiftarens intention var att inriktningen för det särskilda boendet ska övergå från ”institution” till ”den privata bostaden”. Hotellet – eller, i ett vidare perspektiv, bostaden med service – representerar självständighet, tillfällighet, och fokus på ”gästen” och ”service”.

I sammanställningen finns referenser till relevant forskning utifrån olika teman bland annat:

 • Miljöfaktorer
 • Hemmet och hemlikhet
 • Utemiljö och grannskap
 • Lagar, standarder och bakgrundsfaktorer
 • Hälsa och livskvalitet

Forskning kring utformning av vårdens byggnader

Forskningen kring utformning av vårdens byggnader har under de senaste tio åren ökat väsentligt i omfattning, bland annat vid Centrum för vårdens arkitektur (CVA) vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

En stor del av forskningen är inriktad på miljöfaktorer, till exempel rumsutformning, ljus och belysning, orientering, stimulans och ljudmiljö, men även på arbetsmiljö och säkerhet.

Denna typ av forskning sker på arkitekturakademierna på de tekniska högskolorna vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och Luleå Tekniska högskola.

En annan del av forskningen kring vårdens lokaler och miljöer äger rum på akademierna i anslutning till universitetssjukhusen, till exempel vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Det finns också forskning på flera av universiteten inom områdena sociologi, beteendevetenskap och geografi som kopplas till den särskilda boendeformen.

Centrum för vårdens arkitektur

Informationsansvarig

 • Helena Henningson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.