Publicerad 21 augusti 2023

Sammanhållen vård omsorg, äldre

När personer har behov av vård och omsorg från flera vårdgivare samtidigt ställs stora krav på koordinering, kontinuitet och prioritering för att vården ska bli begriplig, hanterbar och meningsfull.

SKR arbetar sedan många år för att stödja kommuner och regioner i att hitta och införa nya arbetssätt.

Att utgå från personens behov och önskemål vid planering av insatser liksom att involvera patienten/brukaren och närstående i arbetet är kända framgångsfaktorer. Teamarbete är också viktigt och leder till högre kvalitet.

Exempel sammanhållen vård och omsorg

Läkemedelsbehandling vård i hemmet

Hur kan farmaceuten bidra till en säkrare läkemedelshantering vid vård i hemmet? SKR och Sveriges Farmaceuter har tagit fram en rapport som beskriver hur farmaceuter kan bidra i omställningen till en mer nära vård.

Säkrare läkemedelsbehandling vid vård i hemmet - hur kan farmaceuten bidra? Sveriges Farmaceuter (PDF)

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.