Publicerad 9 december 2021

Rekommendation, kvalitetsarbete äldreboenden

SKR har tagit fram en rekommendation för att stötta kommunerna i kvalitetsarbetet på särskilda boenden för äldre med fokus på natten.

Rapport om Sätt ljus på natten

Rapporten är en sammanställning av arbetet som gjorts inom projektet ”Sätt ljus på natten”.

Rapport om ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre (PDF) Pdf, 464 kB.

Rekommendation kvalitetsarbete i särskilt boende

För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt
boende för äldre har SKR tagit fram denna rekommendation. I rekommendationen
anges de områden som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och
förbättringsarbete. Rekommendationen antogs av SKR:s styrelse den 20 januari 2017.

Rekommendation Kvalitetsarbete i särskilt boende äldre nattetid (PDF) Pdf, 554 kB.

Rekommendationens fyra delar

 1. Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur arbetet bedrivs nattetid
 2. Individens behov: En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn även nattetid
 3. Strategi för ny teknik: Kommunen bör ta fram en teknikstrategi som omfattar såväl infrastruktur, informationssäkerhet, tillämpning av lagstiftning
 4. Ledarskap: Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att förändringsarbetet med att identifiera och införa nya arbetssätt.

Frågor och svar kring rekommendationen

 • Varför har SKR tagit fram en rekommendation och varför ska kommunerna följa den?

  • Det finns brister i tillsynen nattetid på särskilt boende som uppmärksammats av IVO. SKR har tagit på sig ett uppdrag att stödja kommunerna i ett kvalitetsarbete. Det bygger på att se varje person som en individ och bygga flexibla lösningar
  • Att anta rekommendationen är att göra avstamp för ett utvecklingsarbete.
 • På vilket sätt kan antagande av rekommendationen öka kvaliteten på särskilt boende?

  • Att skaffa sig kunskap om hur det fungerar på natten i din kommun ger grund för utvecklingsarbete.
  • Att veta att personalens stöd och omsorg utgår från varje individs behov, är en del av arbetssätt som leder till god kvalitet.
  • Genom att säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning dygnet runt skaps förutsättningar för en trygg och säker vård och omsorg.
 • Varför är bara nattperspektivet i fokus?

  Rekommendationen har valt att fokusera på natten, eftersom det är den del av dygnet som är mer sårbar vad avser bemanningstäthet.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Greger Bengtsson
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.