Publicerad 31 januari 2023

Överenskommelse och satsningar inom teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2023

Under 2023 får SKR fortsatt förtroende av regeringen för att driva Kompetenscenter välfärdsteknik. Regeringen avsätter 14,5 miljoner för arbetet att genom digitalisering och välfärdsteknik utveckla äldreomsorgen.

Kompetenscenter/stödfunktion för välfärdsteknik

SKR har inrättat en stödfunktion/ett kompetenscenter för välfärdsteknik för att stödja kommunerna i arbetet med att implementera digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg.

Kompetenscenter välfärdsteknik

Treårig överenskommelse 2020-2022

SKR och regeringen har haft en treårig överenskommelse för åren 2020-2022 som syftade till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Överenskommelsen omfattade totalt 200 miljoner kronor per år varav kommunerna kunnat rekvirera merparten av de medlen.

Redovisa medel för 2022

Kommuner som rekvirerat medel för 2022 ska redovisa dessa till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Kommuner som rekvirerat medel ska också besvara enkäten om socialtjänstens digitalisering som Socialstyrelsen skickar ut varje år.

Kammarkollegiet: Redovisa av hur statsbidrag har använts

Överenskommelser

Överenskommelse mellan staten och SKR om äldreomsorg -teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 2022 (PDF) Pdf, 693 kB.

Överenskommelse äldreomsorg, teknik, kvalitet, effektivitet 2021 (PDF) Pdf, 645 kB.

2020 års Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus (PDF) Pdf, 773 kB.

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.