Publicerad 21 augusti 2023

Läkemedel, äldre

Det är viktigt att öka kunskapen om äldres läkemedelsbehandling. SKR har tagit fram en webbutbildning för säker läkemedelsanvändning av äldre.

”Jobba säkert med läkemedel” är en webbutbildning som riktar sig till omvårdnadspersonal i särskilt boende och hemtjänst i kommunal vård och omsorg.

Webbutbildning om att jobba säkert med läkemedel

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.