Publicerad 4 november 2022

Avgifter inom äldreomsorgen

Bestämmelser om avgifter i socialtjänstlagen.

Avgifter för hemtjänst, dagverksamheter och särskilt boende regleras i socialtjänstlagen (2001:453), 8 kap, §§ 3-9.

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialstyrelsen har information på sin webbplats om avgifter, frågor och svar samt rådgivning i juridiska frågor. Där finns också uppgifter för beräkning av avgifter för äldre och funktionshinderomsorgen.

Boende och stöd för äldre, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Greger Bengtsson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.