Publicerad 12 november 2021

Dags att godkänna nya avtal för ekonomiskt bistånd

Större delen av Sveriges kommuner använder i dag tjänsten SSBTEK. De avtal som anslutna kommuner ingått för att använda tjänsten behöver nu godkännas.

Nya och uppdaterade avtal, SSBTEK

SSBTEK, Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd, är en digital tjänst som ger en säker, effektiv och förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Tjänsten gör det möjligt för kommunen att via sitt verksamhetssystem få information från statliga myndigheter och organisationer.

Varför behöver ingånget avtal godkännas på nytt?

För att utveckla SSBTEK ytterligare har de samverkande myndigheterna, a-kassor och SKR sett över avtalens innehåll och form. Som följd kommer kommuner att kontaktas av driftsparten Försäkringskassan för att godkänna de uppdaterade avtalsvillkoren, vilka skapar förutsättningar för en ännu bättre handläggning av ekonomiskt bistånd.

De nya avtalen innebär bland annat följande:

  • Kommuner får avtalsmässigt rätt att använda tjänsten vid automatisering av handläggningen.
  • SKR:s personuppgiftsbiträdesavtal och instruktion har inarbetats i avtalet för ökad standardisering och igenkänning.
  • Det nya avtalet stärker uppföljning av informationssäkerhet genom att en granskningsmöjlighet har införts där kommuner, på begäran, ska visa upp bedömning av dataskyddet, i enlighet med krav i GDPR.
  • Ändringshantering av avtalet har även införts så att skriftliga godkännanden inte behöver inhämtas på nytt utan anslås digitalt.

I övrigt har immaterialrättsliga stadganden om gemensamt ägande mellan avtalets parter tagits fram. Vidare har reglering av ansvar och skadestånd förtydligats och en eskaleringsordning införts.

Vad behöver kommunen göra?

Driftsparten Försäkringskassan tar kontakt med kommuner som är anslutna till SSBTEK för att få det skriftliga godkännandet av avtalets uppdatering som behövs för att det ska bli gällande. Alla kommuner kontaktas inte samtidigt utan successivt av administrativa skäl. Driftsparten Försäkringskassan skickar ut de nya avtalsdokumenten tillsammans med instruktioner om hur det skriftliga godkännandet går till. När kommunen i fråga undertecknar och återsänder det nya avtalet upphör det gamla avtalet att gälla.

Informationsansvarig

  • Annika Londono Öst
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.