Publicerad 27 oktober 2022

Riksnormen

Riksnormen bestäms varje år av regeringen. Den ligger till grund för nivån på det ekonomiska biståndet.

Beloppen för de olika posterna som ingår i riksnormen grundar sig på pris- och konsumtionsundersökningar som utförs av Konsumentverket. Riksnormen för försörjningsstöd finns på Socialstyrelsen webbplats.

Riksnormen för försörjningsstöd, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR