Publicerad 21 september 2023

Fakta och statistik, ekonomiskt bistånd

Statistik kring ekonomiskt bistånd är viktig som underlag för analyser och jämförelser. Statistiken finns i några olika databaser.

Nyckeltal för kommuner och regioner

I databasen Kolada kan du följa verksamheten från år till år. Här finns Sveriges bredaste utbud av nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommunernas och regionernas verksamheter. Här finns bland annat uppgifter om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd.

Databasen Kolada

Socialstyrelsens officiella statistik

Socialstyrelsen är ansvarig för publicering av den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd. På Socialstyrelsens webbplats finns uppgifter om antal biståndshushåll, biståndsmottagare, utbetalda belopp och orsaker till att personer inte kan försörja sig och sin familj (försörjningshinder). Här finns även öppna jämförelser.

Statistik om ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.