Publicerad 11 mars 2021

Bryta långvarigt biståndsmottagande

SKR stöttar kommuner i att bryta långvarigt biståndsmottagande.

Den ursprungliga tanken med ekonomiskt bistånd är att det ska vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd vid kortare perioder av försörjningsproblem. För många som inte kommer in på arbetsmarknaden har försörjningsstöd blivit det enda möjliga försörjningsalternativet, ofta under långa perioder.

Ett långvarigt biståndsmottagande innebär både försämrad livskvalitet för individen och ökade kostnader för samhället.

SKR ger kommuner stöd i att bryta det långvariga biståndsmottagande genom att bland annat ta fram förslag på systemförändringar, initiera och leda utvecklingsprojekt och arrangera konferenser.

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.