Publicerad 11 mars 2021

Utvecklingsprojekt 2019-2020 för automatisering inom ekonomiskt bistånd

SKR bjöd under våren 2019 in kommuner till ett utvecklingsprojekt för automatisering av handläggningsprocessen i ekonomiskt bistånd. Målet var att de tillsammans skulle påbörja processen att skaffa sig en digital medarbetare.

Under 2019 påbörjade 24 kommer omställningen till att automatisera sina handläggningsprocesser inom ekonomiskt bistånd som en del i ett utvecklingsprojekt. Att göra sig redo för en digital medarbetare kräver koll på organisationens processer, förändringsledning, medarbetarinvolvering och kommunikation. Genom att göra denna omställning tillsammans med andra kommuner samt med stöd av SKR och upphandlade processledare från PWC lyckades samtliga kommuner, när projektet avslutades i augusti 2020, ha ställt om för digitala arbetssätt.

Detta projekt hade fokus på förändringsledning, medarbetarinvolvering och nyttorealisering, och var inte ett IT-projekt. Första steget var därför att kommunerna arbetade metodiskt med syftet: Varför ska vi ställa om till digitala arbetssätt? Genom att bottna i varför de skulle göra denna förändringsresa kunde man säkerställa att det fanns nyttor att ta hem och att man inte gjorde det av fel anledning. Nästa steg var att jobba med organisationen; titta på de interna processerna och omställning av verksamheten som en e-tjänst eller en digital medarbetare innebär. Om organisationen inte är förbered för att ha en digital medarbetare är det svårt att uppnå syftet och ta hem nyttorna, och denna förberedelsefas var därför väldigt viktig.

Ett annat mål med projektet var att kommunernas förberedelser skulle leda till ett metodstöd som andra kommuner kunde använda när de skulle göra samma förändringsresa. Därför har deltagande kommunerna delat sina erfarenheter och lärdomar till kommuner som är intresserade av att påbörja ett liknande utvecklingsarbete. SKR har också samlat kommunernas erfarenheter och lärdomar till ett metodstöd bestående av webbsändningar, presentationer samt korta filmer på skr.se.

Webbsändning om projektet Automatisering av handläggningsprocessen ekonomiskt bistånd

Annika Londono Öst som är programansvarig på SKR och Ulrica Runemar som är utredare på SKR sammanfattar tillsammans med Ola Johnsson, PwC, projektet Automatisering av handläggningsprocessen ekonomiskt bistånd som genomförts med 24 kommuner. I projektet har kommunerna gemensamt jobbat med strategier, sin organisation och förändringsledning för att automatisera handläggningsprocessen. Webbsändningen är 12 minuter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Londono Öst
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.