Publicerad 22 april 2021

Stöd vid upphandling vid automatisering

Här får du en överblick av vilka leverantörer som levererar robotar. Samt tips på vad du bör tänka på vid upphandling och vilka ramavtal du kan avropa på.

I denna webbsändning (30 minuter) berättar Rikard Fischbach, Adda (tidigare SKL Kommentus), om vilka leverantörer av robotar som finns på marknaden och vad du bör tänka på vid upphandling. Han förklarar även att den största kostnaden för Robotic Process Automation (RPA), även kallat digital medarbetare, är utveckling, underhåll och anpassning. Han tar även upp att marknaden är relativt omogen med vissa inlåsningseffekter och att det finns utmaningar i skalning till andra processer.

Något han lyfter är att det är viktigt att tidigt tänka på upphovsrätt och reglera detta i avtalet. Om detta inte är reglerat, eller finns uttalat, kan rättigheten till resultatet tillfalla konsult som bistår i utvecklingen. I vissa fall kan det dock vara bra att konsulten äger resultatet och kan sprida det vidare men det är viktigt att det är ett medvetet och genomtänkt val. Att du tidigt gör detta val är något som gäller systemutveckling generellt, och inte bara RPA.

För den som vill upphandla RPA är det viktigt att först ta kontakt mer er organisations egna upphandlare, gärna så tidigt som möjligt, säger Rikard. Men han lyfter även att du kan få hjälp av Adda och ett annat tips han lyfter är att ta hjälp av andra kommuner via SKR eller Dela Digitalt.

Det är idag möjligt att avropa RPA inom ramavtalet Programvaror och molntjänster 2016. Ett nytt avtal vid namn Programvaror och programvaror som molntjänster 2019 planeras lanseras i oktober 2020, och detta avtal kommer även tillhandahåller ramavtal för IT-konsulter.

Avropa RPA – upphandling och marknadsutblick (PDF) Pdf, 920 kB.

Beställarnätverk ger dig stöd vid upphandling

Om beställarnätverk inom socialtjänsten

SKR genomförde hösten 2018 en förstudie som bekräftade att många kommuner efterfrågade stöd vid upphandling. I denna webbsändning (cirka 20 minuter) berättar Marta Nannskog, handläggare på SKR, om förstudien, om hur SKR jobbar med beställarnätverk inom socialtjänsten samt om vad ett beställarnätverk innebär.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Londono Öst
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.