Publicerad 23 maj 2024

Kundgrupper i ekonomiskt bistånd

SKR bedriver ett arbete med kundgrupper för att skapa förutsättningar för en enklare och snabbare automatiseringsprocess.

SKR har inlett ett arbete med kundgrupper inom ekonomiskt bistånd. Syftet med kundgrupper är att möjliggöra ett bättre samarbete kommuner emellan i dialogen med verksamhetssystemsleverantörer, för att skapa bättre förutsättningar för en enklare och snabbare utveckling av automatiserade processer. Men också avseende andra frågor kopplat till digital arbetsmiljö inom ekonomiskt bistånd. Under 2024-2025 kommer kundgrupper bland annat involveras i SKR-koncernens utvecklingsarbete kopplat till informationsförsörjning inom ekonomiskt bistånd. Gemensam informationsförsörjning | SKR

Med utgångspunkt i erfarenheter och framgångsfaktorer från e-hälsoområdet, där kundgrupper redan är etablerade och med anpassning till kommunernas logik, ser vi ett behov av en struktur för hur kundgrupper kan etableras inom ekonomiskt bistånd och socialtjänstens område.

– Ekonomiskt bistånd som område har tagit stora kliv inom automatisering och digitalisering, detta tror vi ytterligare kommer stärka kommunernas kapacitet och möjligheter till en digital utveckling, säger Roy Melchert, sektionschef SKR.

Utvecklingsprojekt för automatisering

Behovet av kundgrupper fångades upp inom ramen för det utvecklingsprojekt som SKR genomfört tillsammans med 24 kommuner under 2019 och 2020. Kommunerna såg att deras utvecklingsbehov av verksamhetssystemen inte alltid matchades av leverantörerna och att det hämmade utvecklingstakten.

– Vi hoppas och tror att detta initiativ till kundgrupper ska falla väl ut och att vi tillsammans med kommunerna kan förstärka goda band till leverantörerna och att kommunerna kan bli goda kravställare, säger Roy Melchert.

– Hur kundgrupperna utvecklas framåt kommer helt att styras av de ingående kommuners behov, utvecklingen behöver ske i dialog mellan kommuner och leverantörer, fortsätter Roy Melchert.

Anmäl intresse för att delta

Anmäl intresse att delta till kundgrupper@skr.se

I er anmälan vill vi ha kommun, kontaktuppgifter (mailadress) samt vilket verksamhetssystem ni använder i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Anmälan innebär inte att ni förbinder er till något, men ni kommer att bli inbjudna till Samarbetsrum och digitala träffar.

Informationsansvarig

  • Cecilia Fredriksson
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.