Publicerad 11 mars 2021

Frågor och svar om Skatteverket i SSBTEK

Dessa frågor och svar ska underlätta användningen av Skatteverkets uppgifter för dig som handlägger ekonomiskt bistånd.

 • Vilka uppgifter syns när det gäller Skatteverket i SSBTEK?

  Dessa uppgifter lämnar Skatteverket ut:

  • Taxeringsår = Med taxeringsår avses det kalenderår då taxeringsbeslut om den årliga taxeringen ska meddelas.
  • Summa intäkter kapital = Det sammanlagda beloppet på samtliga intäktsposter i inkomstslaget kapital för innevarande år för person som är fastställda/ beslutade eller, om så finns, senast omräknade. Om belopp saknas eller är negativt levereras värdet 0 (noll).
  • Överskott av kapital = Överskottsbelopp i inkomstslaget kapital för innevarande år för person som är fastställt/beslutat eller, om så finns, senast omräknat. Om belopp saknas eller är negativt levereras värdet 0 (noll).
  • Utbetalning/ skatt att återfå, utbetalning till kontohavare = Belopp på senaste utbetalning som utbetalas till den person som innehar skattekontot.
  • Bokföringsdag för utbetalningar (datum) = Bokföringsdag för det belopp som betalas ut från skattekontot. Går pengarna till ett registrerat konto hos bank är det tillgängligt på bokföringsdagen. Görs utbetalningen med utbetalningsavi så har kontohavaren avin inom en vecka från bokföringsdagen för utbetalningen. Hämtas från Skattekonto.
  • Status Kapitaluppgift Kod = Indikerar att kaptialuppgifter kunnat returneras ok i tjänsten eller orsaken till att skattekontouppgifter inte returnerats.
  • Status Skattekontouppgift Kod = Indikerar att uppgifterna kunnat returneras ok eller orsaken till att skattekontouppgifter inte returnerats.

  Lista på statuskoder, Skatteverket (PDF)

 • Vad betyder Status kapitaluppgift kod 0 (noll)?

  Status kapitaluppgift indikerar att kaptialuppgifter kunnat returneras ok i tjänsten eller orsaken till att skattekontouppgifter inte returnerats. Kod 0 innebär att taxerings-/kapitaluppgifter för efterfrågad person har lämnats ok.

 • Vad betyder Status kapitaluppgift kod 1?

  Status kapitaluppgift indikerar att kapitaluppgifter kunnat returneras ok i tjänsten eller orsaken till att skattekontouppgifter inte returnerats.

  När aktuell efterfrågad individ inte uppfyller de förutsättningar som krävs för att lämna tillbaka taxeringsuppgifter lämnas den informationen/statusen i svaret.

  Kod 1 för kapitaluppgifter betyder ”Taxeringsärendet är ännu inte fastställt/beslutat för efterfrågad person. Det finns alltså ett taxeringsärende men inget beslut.”

 • Vad betyder Status kapitaluppgift kod 2?

  Status kapitaluppgift indikerar att kaptialuppgifter kunnat returneras ok i tjänsten eller orsaken till att skattekontouppgifter inte returnerats.

  Kod 2 för kapitaluppgift betyder ”Taxeringsärende för innevarande år saknas för efterfrågad person. Innebär att efterfrågad person är skatteregistrerad men, vid frågetidpunkten, inte är skattskyldig i Sverige för innevarande år”.

 • Vad betyder Status kapitaluppgift kod 3?

  Status kapitaluppgift indikerar att kaptialuppgifter kunnat returneras ok i tjänsten eller orsaken till att skattekontouppgifter inte returnerats. Kod 3, "Efterfrågad person saknas i taxeringsregistret innebär att efterfrågad person inte är skatteregistrerad."

  Om en individ har kod 3 så finns den inte som beskattningsbar person. Individen kan finnas som registrerad i Sverige men Skatteverket har inte fått någon indikation på att denne har några inkomster eller åtagande som ger att denne ska beskattas på något sätt.

  Det är inte samma sak som nolltaxering. Det skulle tex kunna vara fråga om EU-migranter utan beskattningsbar inkomst (Kapital/tjänst/näringsverksamhet) i Sverige om förfrågan avser en reell person. Det kan även förekomma förfrågningar på "obsoleta" identiteter dvs sådana som haft samordningsnummer men som sedan fått ett personnummer.

 • Vad betyder Status skattekontouppgift kod 0, 1 eller 2?

  Status-informationen indikerar att uppgifterna kunnat returneras ok eller orsaken till att skattekontouppgifter inte returnerats.

  • Kod 0 = Utbetalningsuppgifter för efterfrågad person har lämnats ok.
  • Kod 1 = Skattekonto saknas för efterfrågad person. Det har inte registrerats någon ekonomisk transaktion mellan SKV och efterfrågad person.
  • Kod 2 = Utbetalning saknas för efterfrågad person. Skattekonto finns men efterfrågad person har inte fått någon utbetalning.
 • Kan jag utläsa i Skatteverkets information om en individ är nolltaxerad?

  Nej. Beslut om nolltaxering ingår inte i en skatteberäkning. Nolltaxering förutsätter ett beslut som inte ingår i det rättsliga underlaget över den information Skatteverket får lämna ut. SKR och Skatteverket kommer titta närmare på de juridiska frågorna för den här uppgiften.

Informationsansvarig

 • Cecilia Fredriksson
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.