Publicerad 6 mars 2024

Förvaltning och utveckling av tjänsten SSBTEK

Förvaltningsarbetet styrs utifrån förvaltningsplanen och utvecklingsplanen.

SKR:s förvaltning och utveckling av SSBTEK syftar till att höja kvaliteten i informationsbehandlingen, införa en testmodell samt kartlägga processerna i tjänsten.

Introduktion till utvecklingsarbetet av SSBTEK

Mellan hösten 2019 och sommaren 2021 har utveckling av SSBTEK skett. I filmen, cirka fyra minuter lång, får du lära dig mer om de olika projektstegen och vad arbetet resulterat i.

Informationsbehandling i SSBTEK

Informationsinnehåll i SSBTEK, från samtliga Uppgiftslämnare och Sammansatt Bastjänst för Ekonomiskt bistånd, sammanhålls och beskrivs av Förvaltning SSBTEK som ett led i att samla och göra informationen enhetlig i tjänsten. Varje Uppgiftslämnare utgör källa för respektive information.

Informationsspecifikation, begreppsmodeller, meddelandemodeller och fältregelbeskrivningar

Testning i SSBTEK

Testarbetet drivs genom en testmodell, teststrategi och självdeklarationer.

  • Testmodellen förtydligar hur vi ska jobba och vem som har ansvar för vad.
  • Teststrategin guidar testningen hos de olika parterna i deras testarbete.
  • Självdeklarationer ska genomföras för att utvärdera om varje part håller det som lovas och fångar avvikelser för central hantering hos Förvaltning SSBTEK.

Testmodell, teststrategi och självdeklarationer

Processbeskrivningar för att förtydliga arbetssätten i SSBTEK

Avvikelsehanteringsprocess

Informatikprocess (informationsbehandling)

Kravprocess

Releasehanteringsprocessen (uppdateringar)

Versionshanteringsprocessen

Planer för förvaltning och utveckling av tjänsten

Förvaltningsplanen

I förvaltningsplanen finns detaljerade målsättningar, budget och tidplaner. En ny förvaltningsplan tas fram årligen av förvaltningsrådet och godkänns av styrgruppen.

SSBTEK:s förvaltningsplan 2024 (PDF) Pdf, 43 kB.

Utvecklingsplanen

Den treåriga utvecklingsplanen beskriver hur tjänsten strategiskt ska utvecklas. Planen uppdateras årligen av förvaltningsrådet och godkänns av styrgruppen.

SSBTEK:s utvecklingsplan 2023-2025 (PDF) Pdf, 181 kB.

Informationsstrukturering och kvalitet i SSBTEK

I utvecklingsprojektets slutrapport har informationsflödet kartlagts för att kunna analysera hur kvaliteten på datat kan höjas i systemet.

Projektslutrapport steg 1, informationsstrukturering och kvalitet i SSBTEK (PDF) Pdf, 811 kB.

Projektslutrapport steg 2 och 3, informationsstrukturering och kvalitet i SSBTEK (PDF) Pdf, 300 kB.

Information till leverantörer

Inom ramen för arbetet i projektet “Informationsstrukturering och kvalitet” under våren 2020 initierade vi kontakter med verksamheter och användare för att öka vår förståelse kring förbättringsbehov som rör användningen av SSBTEK. Utifrån det som kom fram i de kontakterna tog vi fram ett underlag med principer och exempel för att få initial återkoppling på beskrivningen av förbättringsbehov samt förslag till principer.

Vägledande anvisning SSBTEK (PDF) Pdf, 768 kB.

Introduktion till användarvänlighet, UX

Den här filmen ger vägledning för dig som ska utveckla gränssnittet eller presentationen. Filmen innehåller bland annat:

  • Beskrivning av vägledningen för gränssnitt,
  • Syfte och tänkbart mål för användning i SSBTEK
  • Målgrupp

Filmen är cirka sex minuter lång.

Informationsansvarig

  • Cecilia Fredriksson
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.