Publicerad 25 augusti 2022

SSBTEK, digital tjänst för ekonomiskt bistånd

SSBTEK, Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd, är en digital tjänst som ger en säker, effektiv och förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Tjänsten gör det möjligt för kommunen att via sitt verksamhetssystem få information från statliga myndigheter och organisationer. Informationen används till prövning av ansökan.

Så här ansluter kommunen till SSBTEK

SSBTEK bygger på samverkan mellan de statliga myndigheterna och organisationerna och SKR. SKR samordnar förvaltning och utveckling av tjänsten tillsammans med övriga parter. Försäkringskassan sköter den tekniska driften, ger support och ansluter nya kommuner.

Support och anslutning till SSBTEK, Försäkringskassan

Det här är SSBTEK

Videon handlar om hur den webbaserade tjänsten SSBTEK fungerar samt beskriver fördelarna med att använda den. Filmen är 1 timme.

Fördelarna med att använda SSBTEK

 • Enklare - det är enklare att hämta information genom SSBTEK, än att begära in uppgifterna manuellt via telefon eller fax.
 • Snabbare - du kan snabbare handlägga ett ärende, eftersom du får svar direkt i SSBTEK.
 • Sparar tid - användning av tjänsten sparar tid både för handläggaren på socialtjänsten, och hos uppgiftslämnande myndigheter. Det ger mer tid till personlig rådgivning för klienterna.
 • Säkrare - tjänsten skyddar klienternas integritet bättre än manuell hantering. Det beror på att SSBTEK är ett slutet it-system, med spårbarhet av vem som sökt uppgifter.

Myndigheternas information i SSBTEK

SKR har samlat frågor och svar om Migrationsverkets respektive Skatteverkets information i SSBTEK. Dessa ska underlätta för dig att använda myndigheternas uppgifter när du handlägger ekonomiskt bistånd. Förklaringar av förkortningar och akronymer som förekommer i Transportstyrelsens information finns också här.

Frågor och svar om Migrationsverkets information i SSBTEK

Frågor och svar om Skatteverkets information i SSBTEK

Förkortningar som förekommer i Transportstyrelsens information i SSBTEK

Myndigheter som lämnar information i dag

 • Transportstyrelsen
 • Sveriges a-kassor
 • Arbetsförmedlingen
 • CSN
 • Försäkringskassan
 • Pensionsmyndigheten
 • Skatteverket
 • Migrationsverket.

Informationsansvarig

 • Anna Johansson
  Förvaltningsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR