Publicerad 12 februari 2024

Förändringsledning vid automatisering, ekonomiskt bistånd

För att kunna uppnå rätt effekt med ditt automatiseringsarbete krävs det nya arbetsprocesser och förändringsledning. Ta del av hur andra kommuner har jobbat med detta och deras erfarenheter.

Markaryd om sitt förändrade arbetssätt vid automatisering

I denna webbsändning (10 minuter) berättar Daniel Linares, enhetschef i Markaryds kommun, om att ställa om processerna samt om kommunens nya arbetssätt inför automatisering.

Så här jobbar Eskilstuna kommun individbaserat

Eskilstuna kommun har jobbat sedan 2018 med förändrade arbetssätt inom ekonomiskt bistånd för att ställa om sina processer till mer individfokuserat arbete, vilket du kan ta del av i filmklippet. Filmen är 12 minuter.

Ta del av SKRs stödmaterial för förändringsledning

Forskningen visar att många av de initiativ till förändring som startas upp aldrig riktigt når i mål. Förväntade resultat och effekter uteblir. Det går att lyckas med förändringar men kräver en systematik, förändringsledning. SKR har tagit fram ett stödmaterial för förändringsledning.

Leda i förändring

Tidigare utvecklingsprojekt om automatisering och förändringsledning

I augusti 2020 avslutade 24 kommer omställningen till att automatisera sina handläggningsprocesser inom ekonomiskt bistånd som en del i ett utvecklingsprojekt.

Utvecklingsprojekt 2019-2020 för automatisering inom ekonomiskt bistånd

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Londono Öst
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.