Publicerad 11 juni 2024

Att införa e-tjänst, automatisering av ekonomiskt bistånd

Kommuner delar med sig av sina erfarenheter kring införande av e-tjänst och sin digitaliseringsresa.

En förutsättning för att kunna automatisera effektivt är att få in ansökningarna digitalt. Ta del av hur andra kommuner har resonerat kring e-tjänster och hur deras digitaliseringsresa påbörjades.

Kommunikationsmaterial vid införande av e-tjänst

Ta del av Uppsala kommuns kommunikationsmaterial som de använde när de införde e-tjänst i kommunen.

Uppsala kommun samlat vanliga frågor med svar om införandet av e-tjänst (PDF) Pdf, 137 kB.

Uppsala kommuns informationsbrev som skickades ut till klienterna innan e-tjänst infördes (PDF) Pdf, 52 kB.

Uppsala kommuns film som förklarar hur klienterna ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt

SSBTEK och förifyllda uppgifter

Att kunna använda förifyllda uppgifter i e-tjänsten är ett tydligt behov som lyfts av många. Både för att det skulle ge mindre fel i ansökningarna men också för att det spara individen tid. Därför har det jobbats aktivt med detta i utvecklingsplanen för SSBTEK.

SSBTEK är en vidareförmedlingstjänst och samverkansmodell

För att du ska få en tydligare bild av Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) berättar Anna Johansson, förvaltningsledare, SSBTEK i denna webbsändning (5 minuter) kortfattat vad tjänsten innebär och innehåller. Hon pekar främst på att tjänsten består av två saker:

  1. Är en vidareförmedlingstjänst
  2. Bygger på en samverkansmodell

Tjänsten innehåller strukturerad information som behövs för att kunna fatta beslut angående ekonomiskt bistånd men omfattar inte bedömning eller tjänsteanteckningar, så kallad ostrukturerad data.

Ge besked till sökande

Mina meddelanden är en tjänst där kommuner, regioner och myndigheter kan skicka digital post på ett säkert sätt. Ta del av SKR:s förstudie, vägledning och webbsändning kring Mina meddelande.

Mina meddelande

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Londono Öst
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.