Publicerad 11 mars 2021

Förbättra den digitala arbetsmiljön, automatisering av ekonomiskt bistånd

Att digitalisera innebär en verksamhetsutveckling där både arbetets innehåll, hur det utförs och av vem. Den digitala arbetsmiljön har därför blivit en viktig faktor för att digitaliseringen ska nå sin fulla potential. Digital arbetsmiljö omfattar både fysisk och psykisk miljö.

I syfte att öka effektiviteten och produktiviteten sker det idag en snabb digitalisering av arbetslivet. I offentlig sektor drivs utvecklingen framåt av rekryteringsutmaningarna och av en allt svårare ekonomisk kalkyl. För att kunna skapa effektiva verksamheter, och undvika ohälsa bland medarbetarna, är det viktigt att satsa på digital arbetsmiljö. SKR arbetar med intressebevakning och påverkan inom arbetsmiljöområdet och vi stöttar medlemmarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt verkar för att arbetsmiljö-och hälsoarbetet ska följa samverkansavtalets intentioner.

Under augusti 2019 lanserade Suntarbetsliv (förening som SKR driver ihop med Sobona och fackliga parter) Digi-ronden. Ett digitalt verktyg för att genomföra arbetsmiljöronder riktade mot den digitala arbetsmiljön.

Verktyget Digi-ronden

Digital arbetsmiljö omfattar både fysisk och psykisk arbetsmiljö. Digitaliseringen skapar både möjligheter och risker avseende den fysiska, organisatoriska och det sociala samt den kognitiva arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet omfattar arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). SAM och samverkansavtalets intentioner är ett kraftfullt verktyg när det gäller att förebygga och hantera arbetsmiljörisker men stödjer också ett användarcentrerat arbetssätt både vid utveckling och implementering av nya digitala system.

Arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn vill främja den digitala utvecklingen genom ett treårigt FoU-program om 30 miljoner kronor. Syftet är att öka förståelsen för hur digitaliseringen påverkar arbetsmiljön och se till att nyttorna omhändertas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Londono Öst
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.