Publicerad 5 februari 2024

Automatisering, ekonomiskt bistånd

Genom att automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd blir det minskad administration och tid kan frigöras. Tiden som frigörs innebär att arbetskraft kan ställas om till andra processer, till exempel stöd till egen försörjning genom arbete.

Att automatisera betyder att du låter en maskin eller teknik utföra arbetet. Oftast handlar det om enkla och repetitiva delar av ett arbetsflöde. I detta sammanhang handlar det om att låta maskinen göra administrativa moment i handläggningsprocessen. På så sätt får handläggaren tid över för att göra andra uppgifter som en maskin inte klarar av.

Ett antal kommuner har redan automatiserat processen ekonomiskt bistånd och många kommuner vill göra en liknande utveckling. Därför har SKR sammanställt information och erfarenheter från de kommuner som har kommit långt i processen. Detta stöd är uppdelat i fyra områden som syftar till att ge grundläggande kunskap till de kommuner som vill göra samma resa.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Londono Öst
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.