Publicerad 11 mars 2021

Hälso- och sjukvård

Regionerna har en skyldighet att erbjuda viss sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Reglerna om hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i landet utan tillstånd skiljer sig från vad som gäller för personer som har uppehållstillstånd i Sverige. Personer som folkbokförs i Sverige efter uppehållstillstånd ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som andra bosatta.

Hälso- och sjukvård för asylsökande

Vård för personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR