Publicerad 13 april 2021

Gymnasielagen - uppehållstillstånd för studier

I juni 2018 beslutade riksdagen om ett tillfälligt regelverk för unga vuxna, före detta ensamkommande barn, som möjliggjorde att söka och få uppehållstillstånd om de studerade eller hade för avsikt att studera.

Promemoria med frågor och svar

Sedan regelverket trädde i kraft i juli 2018 har SKR har mottagit många frågor kring vad reglerna innebär, vilka konsekvenser de får för SKR:s medlemmar samt vad som gäller kring statlig ersättning.

SKR har i en promemoria samlat frågor och besvarat dessa utifrån befintligt regelverk. Promemorian innehåller information om bland annat utbildning och försörjning, ansökan om förlängt uppehållstillstånd, avslag på förlängningsansökan samt permanent uppehållstillstånd.

Ny möjlighet till uppehållstillstånd – några frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning (PDF) Pdf, 632 kB.

SKR uppmanar regeringen att se över gymnasielagen

SKR uppmanade i oktober 2019 regeringen att göra en analys och översyn av den så kallade gymnasielagen. SKR ifrågasätter om regelverket är ändamålsenligt. Dessutom skapar de otydliga reglerna och oklarheterna kring tillämpningen ett betydande merarbete i kommunerna och får även stora konsekvenser för ungdomarna.

Skrivelse till regeringen – Överläggning om och översyn av gymnasielagen (PDF) Pdf, 128 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.