Publicerad 11 oktober 2022

Kontaktuppgifter tandvård

För att komma i kontakt med de regioner som har rutiner för barn och ungdomar som kan behöva söka tandvård i annan region än där man är folkbokförd. Här finns kontaktuppgifter för respektive region i bokstavsordning.

Region Blekinge

Kontaktperson: Marie Drugge

marie.drugge@ltblekinge.se

0455-73 64 05

Region Blekinge
Folktandvårdens stab
Fridhemsvägen 19-21,
Soft Center 8:1 plan 2
372 38 RONNEBY

Region Dalarna

Kontaktperson: Henrik Wass

Information tandvård, Region Dalarnatandvardsstod@regiondalarna.sehenrik.wass@ltdalarna.se

023-49 07 66

Region Gotland

Kontaktperson: Yvonne Skovshoved

yvonne.skovshoved@gotland.se

0498-268177

Tandvårdsenheten
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Region Gävleborg

Kontaktperson: Susanne Lukkarinen

Information och ansökan tandvård, Region Gävleborgbestallarsidan.tandvard@regiongavleborg.se

026-15 58 20

Region Halland

Kontaktperson: Malin Fernvall

malin.fernvall@regionhalland.se

070-082 58 91 (telefontid klockan 8.30 – 11.00)

Avdelningen för Uppföljning och analys
Regionkontoret
Box 517
302 38 Halmstad

Region Jämtland Härjedalen

Kontaktperson: Anita Ternvall och Maria Wermelin

anita.ternvall@regionjh.semaria.wermelin@regionjh.se

063-14 76 19

Region Jönköpings län

Kontaktperson: Ing-Marie Karlsson

Information tandvård, Region Jönköpings länbedomningstandlakare@rjl.se

010-242 41 85

Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping

Region Kalmar län

Kontaktperson: Rikard Bergsten

Information, Region Kalmarrikard.bergsten@regionkalmar.sebestallarenheten@regionkalmar.se

0480-842500480-84181

Beställarenheten för tandvård
Box 601
391 26 Kalmar

Region Kronoberg

Kontaktperson: Gunnel Håkansson

gunnel.hakansson@kronoberg.se

0470- 588573

Kundvalsenheten
Dockanhuset
351 85 Växjö

Region Norrbotten

Kontaktperson: Annika Stöckel Hansson

annika.stockel@norrbotten.se

0920-284641

Region Skåne

Kontakt: Vårdgivarservice

Information tandvård, Region SkåneKontaktformulär, Vårdgivarservice

040-623 90 00 (telefontid 08.00-16.00)

Region Stockholm

Information tandvård, Region Stockholmtandvardsenheten.hsf@regionstockholm.se
08-123 133 00 (knappval 2, telefontid 09.00-11.00)

Region Sörmland

Kontaktperson: Lena Andersson Larsson

Information och ansökan tandvård, Region Sörmlandtandvardsenheten@regionsormland.se

0155-24 59 21

Övrigt: Frågor om pågående specialisttandvårdsbehandlingar hänvisas till webbplatsen
Hitta klinik, Folktandvården Sörmland

Region Uppsala

Information tandvård, Region Uppsalaintyg.tandvard@regionuppsala.se

018-611 62 00 (knappval 4)

Region Värmland

Kontaktperson: Henrik Westerhaag
henrik.westerhaag@regionvarmland.se

010-831 44 56

Region Västerbotten

Kontaktpersoner:
Ingrid Bäckström, bedömningstandläkare
Lena Johansson, bedömningstandläkare
Anu Janhunen, administratör

tandvardsstod@regionvasterbotten.se

090-785 71 95(telefontid klockan 09.00-11.30)

Region Västernorrland

Kontaktperson: Eva Billberg
Information och ansökan tandvård, Region Västernorrlandeva.billberg@rvn.se

072-549 22 48

Region Västmanland

Kontaktperson: Eva Sandberg

eva.sandberg@regionvastmanland.se

021-17 48 45

Västra Götalandsregionen

Information tandvård, Västra Götalandsregionen koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

010-441 27 00 (telefontid måndag, onsdag och torsdag klockan 09.00-11.00)

Region Örebro län

tandvardsenheten@regionorebrolan.se019-602 71 88019-602 71 78

Region Östergötland

Kontaktperson: Maria Johansson och Anna Fröberg

Information och ansökan tandvård, Region Östergötlandregion@regionostergotland.se
010-103 73 68010-103 73 94

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR