Publicerad 6 oktober 2023

Vägledning tandvård för barn och unga vuxna folkbokförda i annan region

Barn och ungdomar kan av olika skäl behöva få tandvård i annan region än där man är folkbokförd. Eftersom regionernas ersättningsmodeller ser olika ut finns en vägledning som innefattar regionala rutiner och kontaktuppgifter till respektive region.

Barn och unga vuxna som önskar tandvård i annan region

Allmäntandvård

Vårdgivare som behandlar barn och unga vuxna mellan 3 och 23 år måste i många regioner ha vårdavtal med patientens hemregion. Vården ersätts enligt hemregionens regler och nivåer för barntandvårdspengen.

Akuttandvård hanteras enligt en separat rutin. Akuttandvård innebär ett första besök och akut tandvård. Akuttandvård kan utföras med ersättning från barnets/den unga vuxnas hemregion. Akut utomlänstandvård till barn/unga vuxna som inte är listade hos vårdgivaren faktureras barnets/den unga vuxnas hemregion enligt Folktandvårdens prislista i respektive vårdregion. Regionala rutiner för fakturor som avser utförd akutbehandling gäller.

Om ytterligare vård (planerad allmäntandvård) behövs kontaktas hemregionen före dess att ytterligare behandling utförs. Regionala rutiner gäller.

Specialisttandvård

Om barnet/den unga vuxna är i behov av specialisttandvård kontaktas hemregionen före dess att remiss skrivs. Regionala rutiner gäller.

Övriga rutiner och kontaktuppgifter till regionerna

Vägledningen innefattar även information om tandvård till placerade barn och unga vuxna samt fullständig allmäntandvård i annan region än där hen är folkbokförd. Läs mer och hitta kontaktuppgifter till regionerna nedan.

Barn och unga vuxna placerade i annan region

Fullständig allmäntandvård i annan region

Tag kontakt med respektive region

Informationsansvarig

  • Gunnel Håkansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.