Publicerad 25 mars 2024

Specialisttandläkare inom regionerna

SKR har en samordningsfunktion för det nationella perspektivet avseende planering och finansiering av specialiseringstjänstgöringen för tandläkare. Inom ramen för det arbetet tas underlag fram för regionernas planering av specialisttandvården.

Under specialisttandvård ska följande verksamheter redovisas:

 • Tandreglering
 • Pedodonti
 • Parodontologi
 • Oral protetik
 • Bettfysiologi
 • Endodonti
 • Käkkirurgi
 • Orofacial medicin
 • Odontologisk radiologi

Specialistjänstgöring

Arbetet sker främst genom Nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (NSATS).

Den nationella modellen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring har varit under översyn. Det reviderade systemet trädde i kraft januari 2023.

SKR ansvarar för årlig justering av ersättningsbeloppet och föreslår betalningsordning, det vill säga i vilken ordning de regioner som anordnar utbildningen fakturerar betalande regioner.

Fördelningsgrund är folkmängd per 2023-12-31. Aktuellt belopp per utbildningsplats är  833 000 kronor för år 2024.

SKR rekommendation: Finansiering och betalning av fakultetsplatser (PDF) Pdf, 172 kB.

NSATS regelverk

 • Regionerna har ansvar för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring inklusive dess finansiering.
 • Varje region inrättar NSATS-tjänster motsvarande sin egen finansiering i systemet, med nationellt sökbara tjänster med placeringsort i den egna regionen.
 • Gränsdragningarna för regional samverkan runt ST-utbildningen (ST-regioner) följer hälso- och sjukvårdens samverkansregioner.
 • Tolv nationella ST-platser i orofacial medicin har permanentats.
 • Den nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, NSATS, ansvarar för genomförandeplan, övergångsregler och övriga rutiner.

Informationsansvarig

 • Gunnel Håkansson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.