Publicerad 19 april 2021

Specialisttandläkare

SKR har en samordningsfunktion för det nationella perspektivet avseende planering och finansiering av specialiseringstjänstgöringen för tandläkare. Inom ramen för det arbetet tas underlag fram för regionernas planering av specialisttandvården.

Arbetet sker främst genom Nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (NSATS). NSATS har tagit fram underlag för regionernas planering av specialisttandvården.

Underlagsmaterialet består av framskrivningar av tillgången på specialisttandläkare utifrån antal yrkesverksamma specialister, förväntade pensionsavgångar och tillskott från utbildning.

Specialisttandvårdens utveckling 2019-2027

Planeringsunderlaget ger en prognos för tillgången på specialisttandläkare i de olika specialiteterna under perioden 2019-2027 med uppgifter om antal specialisttandläkare 2018 som utgångspunkt, med framskrivning utifrån förväntade och möjliga pensionsavgångar och med beaktande av tillskottet genom specialistutbildningar under perioden. Kartläggningen är oberoende av verksamhetsform.

Sammantaget beräknas tillgången till specialisttandläkare öka i början av planerings­perioden för att sedan minska något jämfört med 2018. För att behålla nuvarande antal specialisttandläkare efter 2027 bör antalet utbildningsplatser sannolikt behållas på nuvarande nivå. Möjligen bör antalet utbildningsplatser utökas för några specialiteter.

Planeringsunderlag 2019-2027 (PDF) Pdf, 682 kB.

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.