Publicerad 30 april 2024

Kontaktuppgifter tandvård

Här finns kontaktuppgifter till tandvårdsenheter inom respektive region i bokstavsordning.

Region Blekinge

Kontaktperson: Mats Berggren

mats.berggren@regionblekinge.se0734 471063

Beställaravdelningen
Ekonomienheten
Regionstaben
Postadress: 371 81 Karlskrona

Region Dalarna

Kontaktperson: Henrik Wass

Information tandvård, Region Dalarnabarnochungdom.tandvardsstod@regiondalarna.se

henrik.wass@regiondalarna.se023-49 07 66

Region Gotland

Kontaktperson: Yvonne Skovshoved

yvonne.skovshoved@gotland.se0498-268177

Tandvårdsenheten
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Region Gävleborg

Kontaktperson: Susanne Lukkarinen

Information och ansökan tandvård, Region Gävleborgbestallarsidan.tandvard@regiongavleborg.se

026-15 58 20

Region Halland

Kontaktperson: Malin Fernvall

rktandvard@regionhalland.se0700-825891

Avdelningen för Uppföljning och analys
Regionkontoret
Box 517
302 38 Halmstad

Region Jämtland Härjedalen

Kontaktpersoner:
Anita Ternvall
Anna Hallenberg

anita.ternvall@regionjh.seanna.hallenberg@regionjh.se063-14 76 19

Region Jönköpings län

Kontaktperson: Ing-Marie Karlsson

Information tandvård, Region Jönköpings länbedomningstandlakare@rjl.se

010-242 41 85

Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping

Region Kalmar län

Kontaktpersoner:
Alicja Marczuk-Sliwa
Cecilia Madsen

Information, Region Kalmar

alicja.marczuksliwa@regionkalmar.sececilia.madsen@regionkalmar.sebestallarenheten@regionkalmar.se
0725- 449252 0480-48699

Beställarenheten för tandvård
Box 601
391 26 Kalmar

Region Kronoberg

Kontaktperson: Janeth Lindblad

janeth.lindblad@kronoberg.se0470-588000

Kundvalsenheten
Dockanhuset
351 85 Växjö

Region Norrbotten

tandvardsgruppen@norrbotten.se

Bedömningstandläkare (tisdagar, onsdagar och fredagar)
0920 -284174

Region Skåne

Kontakt: Vårdgivarservice

Information tandvård, Region SkåneKontaktformulär, Vårdgivarservice

040-623 90 00 (telefontid 08.00-16.00)

Region Stockholm

Information tandvård, Region Stockholmtandvardsenheten.hsf@regionstockholm.se
08-123 133 00 (knappval 2, telefontid 09.00-11.00)

Region Sörmland

Kontaktperson: Lena Andersson Larsson

Information och ansökan tandvård, Region Sörmlandtandvardsenheten@regionsormland.se

0155-24 59 21

Övrigt: Frågor om pågående specialisttandvårdsbehandlingar hänvisas till webbplatsen
Hitta klinik, Folktandvården Sörmland

Region Uppsala

Kontaktpersoner:
Suzana Lundholm, tandläkare
Lena A Lindgren, administratör ekonomi

Information tandvård, Region Uppsalaintyg.tandvard@regionuppsala.se

018-611 00 00

Region Värmland

Kontaktperson: Henrik Westerhaag
henrik.westerhaag@regionvarmland.se

010-831 44 56

Region Västerbotten

Kontaktpersoner:
Ingrid Bäckström, bedömningstandläkare
Lena Johansson, bedömningstandläkare
Anna Johansson, administratör

tandvardsstod@regionvasterbotten.se

090-785 71 95(telefontid klockan 09.00-11.30)

Region Västernorrland

Kontaktperson: Eva Billberg
Information och ansökan tandvård, Region Västernorrland
eva.billberg@rvn.se

072-549 22 48

Region Västmanland

Kontaktperson: Eva Sandberg

eva.sandberg@regionvastmanland.se

021-17 48 45

Västra Götalandsregionen

Information tandvård, Västra Götalandsregionen

Rutin om vård av barn placerade utanför regionen

koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

010-441 27 00 (telefontid måndag, onsdag och torsdag klockan 09.00-11.00)

Region Örebro län

tandvardsenheten@regionorebrolan.se019-602 71 88019-602 71 78

Region Östergötland

Kontaktpersoner:
Maria Johansson
Caroline Blomma

Information och ansökan tandvård, Region Östergötlandregion@regionostergotland.se
010-103 73 68010-103 73 94

Informationsansvarig

  • Gunnel Håkansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.