Publicerad 24 augusti 2023

Tandvård, regionerna

Regionerna ska erbjuda en god tandvård åt sin befolkning. Utöver detta har regionerna ett särskilt ansvar för barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård för vuxna samt tandvård som riktar sig till personer med särskilda behov.

SKR stödjer regionerna genom intressebevakning, samordning av nätverk och i vissa fall kunskapsunderlag.

Det handlar exempelvis om att följa upp nyttjandet av regionernas särskilda tandvårdsstöd, verka för att integrera tandvården i e-hälsoarbetet, ta fram underlag för planering av specialisttandvården samt att bevaka och påverka den nationella utvecklingen.

Tandvård för barn och unga i annan region

Barn och ungdomar kan behöva söka tandvård i annan region än där man är folkbokförd. Rutinerna för detta ser olika ut i Sverige och därför finns en regiongemensam vägledning som innefattar rutiner och kontaktuppgifter till respektive region.

Tandvård barn och unga i annan region

Informationsansvarig

  • Gunnel Håkansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.