Publicerad 6 december 2022

Stöd och verktyg vid hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Som stöd att utföra olika insatser för personer med funktionsnedsättning finns verktyg och handlingsplaner framtagna till personal inom såväl regioner som kommuner.

SKR arbetar tillsammans med andra aktörer för att ta fram stöd vid användning av hjälpmedel eller kommunikationsmaterial som kan användas vid kontakt med patienter.

Rekommendation subventionering av tyngdtäcken

Medicintekniska produkt-rådet (MTP-rådet ) rekommenderar inte regionerna att fortsätta subventionera tyngdtäcken då det saknas tillräckligt med vetenskapliga studier som visar att tyngdtäcken medför patientnytta.

Janusinfo: Regionerna avråds finansiera tyngdtäcken MTP-rådet (PDF)

Hjälpmedelstjänsten

Hjälpmedelstjänsten är uppbyggd kring en databas som idag samlar information om fler än 450 000 hjälpmedelsartiklar.

Tjänsten består i att, med stöd av en databas som rymmer information om hjälpmedelsprodukter, göra det möjligt för sjukvårdshuvudmän att ta del av olika typer av information om hjälpmedelsartiklar samt för sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer att dokumentera information från avtal som de tecknat med varandra om hjälpmedelsartiklar.

Inera hjälpmedelstjänsten

Socialstyrelsens förskrivningsutbildning

Socialstyrelsens skrift ”Förskrivning av hjälpmedel” samlar på en övergripande nivå aktuell kunskap om förskrivning av hjälpmedel utifrån hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Skriften riktar sig till förskrivare och chefer för förskrivare som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

Förskrivning av hjälpmedel, Socialstyrelsen

Risker med elrullstol och elskoter i trafiken

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF har utarbetat en folder gällande "Elrullstol och elskoter i trafiken" som verksamheter kan beställa. Denna folder kan kompletteras i förskrivningsprocessen och ger information om möjligheter och risker med elrullstol och elskoter i trafiken. Foldrarna går att beställa.

NTF:s folder Elrullstol och elskoter i trafiken

Alternativt kommunikationssätt

Bildstöd är ett alternativt kommunikationsverktyg som förskrivare kan använda sig av. DART, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har tillsammans med SKR tagit fram informationsmaterial/stödmaterial till personer med funktionsnedsättning och diabetes samt till personal inom såväl regioner och kommuner.

Bildstöd mat och motion diabetes (PDF) Pdf, 629 kB.
Stöd till personal vid användning av bildstöd mat, motion och hälsa diabetes (PDF) Pdf, 183 kB.
Bildstöd inom hälso-och sjukvården Västra Götalandsregionen

Informera om coronaviruset

Myndigheten för delaktighet har samlat information om coronaviruset i olika format till exempel lättläst, via samtalskartor, bilder, symboler och teckenspråk. 1177 har, speciellt för Stockholmsregionen, tagit fram en film på teckenspråk om hur patienter kan minska risken med att smittas av coronaviruset.

Tillgänglig information om pågående smittspridning, Myndigheten för delaktighet

Vad är corona?, film teckenspråk 1177.se

Informationsansvarig

  • Emma Everitt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.