Publicerad 3 april 2024

Medicintekniska produkter, hjälpmedel

Medicintekniska produkter används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom samt kompensera en skada eller ett funktionshinder. De kan också användas för att undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process samt kontrollera befruktning.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag som medlemsorganisation nationellt att intressebevaka pågående arbeten och samarbeta med myndigheter. SKR samordnar nationella nätverk och då även inom området medicintekniska produkter och hjälpmedel.

Syftet med hjälpmedel för det dagliga livet är aktivitet, delaktighet och självständighet. För vård- och behandlingshjälpmedel innebär det att kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd.

Positionspapper

SKR har i positionspapperet ”Funktionhinder och delaktighet” tagit ställning till att nationellt, regionalt och lokalt ansvara för alla människors lika möjligheter.

SKR:s positionspapper

Hjälpmedelstjänsten

Hjälpmedelstjänsten är uppbyggd kring en databas som idag samlar information om fler än 450 000 hjälpmedelsartiklar.

Tjänsten består i att, med stöd av en databas som rymmer information om hjälpmedelsprodukter, göra det möjligt för sjukvårdshuvudmän att ta del av olika typer av information om hjälpmedelsartiklar samt för sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer att dokumentera information från avtal som de tecknat med varandra om hjälpmedelsartiklar.

Inera hjälpmedelstjänsten

Rekommendationer från MTP-rådet

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet ) ger rekommendationer om bland annat hjälpmedel.

Rekommendationer, MTP-rådet

Informationsansvarig

  • Emma Everitt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.