Publicerad 17 mars 2023

Regionens kostnader för läkemedel

En sammanställning av regionernas kostnader för läkemedelsförmånen det vill säga läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. SKR gör en sammanställning varje månad och jämför med föregående år.

Filerna finns i Powerpoint-format för att kunna användas i presentationer men även i pdf-format.

Läkemedelskostnader för 2023

Februari

I februari 2023 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 7,6 procent högre än i februari förra året. Till och med februari månad ligger kostnaderna hittills i år 8,0 procent högre än motsvarande månader 2022. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 6,5 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med februari 2023 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med februari 2023 (PDF) Pdf, 303 kB.

Januari

I januari 2023 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 8,4 procent högre än i januari förra året. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 6,3 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med januari 2023 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med januari 2023 (PDF) Pdf, 334 kB.

December 2022

I december 2022 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 7,0 procent högre än i december förra året. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 6,0 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med december 2022 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med december 2022 (PDF) Pdf, 351 kB.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.