Publicerad 17 oktober 2022

Läkemedel inom kommuner och regioners verksamhetsområde

Läkemedelsområdet är ett komplext system med ett samspel mellan många olika aktörer. SKR agerar på olika sätt för att möta de utmaningar och ta tillvara de intressen som finns för sjukvårdshuvudmännen.

Aktuellt

SKR:s vårdblogg

Informationsansvarig

  • Susanna Eklund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.