Publicerad 3 april 2024

Kontaktpersoner i regionerna för samverkansregler

I alla regioner finns en person som har uppdraget att vara kontaktperson och lokal förvaltare av samverkansreglerna, oavsett om det berör läkemedel, medicinsk teknik eller laboratorieteknik.

Kontaktpersonen är den person som ser till att olika frågor relaterat till samverkansreglerna omhändertas inom regionen. Kontaktpersonen tar emot och förmedlar frågor relaterade till samverkansreglerna vidare inom regionen. Det ligger inte i uppdraget att ta ställning till om specifika samarbetsprojekt mellan företag och vård ska genomföras utifrån verksamhetsnytta.

Kontaktpersonen är i första hand till för medarbetare i hälso- och sjukvården, på SKR och företagens branschorganisationer. Företag ombeds därför att i första hand kontakta sin branschorganisation i frågor runt den praktiska tillämpningen av samverkansreglerna i de olika regionerna.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i regionerna för samverkansregler vård och industri (läkemedel, medtech och labtech).

Blekinge

Anna Janson
anna.janson@regionblekinge.se

Dalarna

Hans Göran Åhgren
Chefsjurist
hansgoran.ahgren@regiondalarna.se

Gotland

Rolf Forsman
Beställarchef
rolf.forsman@gotland.se

Gävleborg

Johan Welander
johan.welander@regiongavleborg.se

Halland

Tamara Adem
tamara.adem@regionhalland.se

Jämtland Härjedalen

Carsten Dencker
carsten.dencker@jll.se

Jönköping

Mårten Lindström
marten.lindstrom@rjl.se

Kalmar

Fredrik Hagermanfredrik.hagerman@regionkalmar.se

Kronoberg

Fredrik Schönfredrik.schon@kronoberg.se

Norrbotten

Linda Grahn
linda.grahn@norrbotten.se
Göran Eriksson
goran.eriksson@norrbotten.se

Gabriella Andersson
gabriella.a.andersson@norrbotten.se

Skåne

Maria Landgren
maria.landgren@skane.se

Stockholm

Åsa Rangertasa.rangert-derolf@regionstockholm.se

Sörmland

Björn Lundahlbjorn.lundahl@regionsormland.se

Uppsala

Anne Nilsson
anne.nilsson@regionuppsala.se

Värmland

Niklas Larsson
niklas.larsson@regionvarmland.se

Västernorrland

Kajsa Wiklund
kajsa-stina.wiklund@rvn.se

Västerbotten

Eva-Lotta Glader
eva-lotta.glader@umu.se

Västmanland

Carl Johan Karlsson
carl.johan.karlsson@regionvastmanland.se

Inge Eriksson
inge.eriksson@regionvastmanland.se

Västra Götaland

Vakant

Örebro

Erik Fredholm
erik.fredholm@regionorebrolan.se

Östergötland

Johan Ljungkvist
johan.ljungkvist@regionostergotland.se

Christina Fischer
christina.fischer@regionostergotland.se

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Biträdande sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.