Publicerad 12 augusti 2021

Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Alla Sveriges regioner samverkar för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet.

Regionerna arbetar i en nationell process för ordnat införande av nya läkemedel som innebär tidig förberedelse, framtagande av kunskapsunderlag, förhandling, rekommendationer och uppföljning av nya läkemedel. Genom samverkansmodellen kan också regionerna verka gemensamt som köpare och kravställare vilket kan leda till bättre läkemedelspriser och mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Regionernas samverkansmodell för läkemedel förvaltas av SKR, som tillsammans med Region Stockholm, Region Skåne, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen utför arbetet i den gemensamma processen. Den är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Processen för nationellt ordnat införande bygger också på nära samarbete med myndigheter, framförallt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kliniska experter, läkemedelsföretag och patienter.

Europeiskt samverkan kring dyra läkemedel

Nordiskt Läkemedelsforum har under 2021 inlett ett samarbete med Beneluxa-initiativet (Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Österrike och Irland) för att dela erfarenheter om bedömning av nya läkemedel. Nordiskt Läkemedelsforum bemannas i stor utsträckning inom Regionernas samverkansmodell för läkemedel, där SKR deltar med stöd och samordning. Representanter från NT-rådet ingår i den arbetsgrupp kring dyra läkemedel inom Nordiskt läkemedelsforum som kommer att samarbeta med Beneluxa-initiativet.

NT-rådet

NT-rådet är en expertgrupp med sjukvårdsregional representation som ingår i samverkansmodellen för läkemedel och sammanträder på SKR. NT-rådet beslutar om vilka läkemedel som ska omfattas av den nationella processen för ordnat införande och har regionernas mandat att avge rekommendationer om användning av dessa läkemedel.

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel och NT-rådet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofie Alverlind
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.