Publicerad 17 januari 2023

Regionens kostnader för läkemedel

En sammanställning av regionernas kostnader för läkemedelsförmånen det vill säga läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. SKR gör en sammanställning varje månad och jämför med föregående år.

Filerna finns i Powerpoint-format för att kunna användas i presentationer men även i pdf-format.

Läkemedelskostnader för 2022

December

I december 2022 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 7,0 procent högre än i december förra året. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 6,0 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med december 2022 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med december 2022 (PDF) Pdf, 351 kB.

November

I november 2022 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 7,2 procent högre än i november förra året. Till och med november månad ligger kostnaderna hittills i år 5,9 procent högre än motsvarande månader 2021. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 5,7 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med november 2022 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med november 2022 (PDF) Pdf, 340 kB.

Oktober

I oktober 2022 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 5,5 procent högre än i oktober förra året. Till och med oktober månad ligger kostnaderna hittills i år 5,8 procent högre än motsvarande månader 2021. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 5,4 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med oktober 2022 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med oktober 2022 (PDF) Pdf, 375 kB.

September

I september 2022 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 5,5 procent högre än i september förra året. Till och med september månad ligger kostnaderna hittills i år 5,8 procent högre än motsvarande månader 2021. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 4,9 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med september 2022 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med september 2022 (PDF) Pdf, 374 kB.

Augusti

I augusti 2022 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 10,2 procent högre än i augusti förra året. Till och med augusti månad ligger kostnaderna hittills i år 5,9 procent högre än motsvarande månader 2021. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 4,7 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med augusti 2022 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med augusti 2022 (PDF) Pdf, 354 kB.

Juli

I juli 2022 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 2,2 procent högre än i juli förra året. Till och med juli månad ligger kostnaderna hittills i år 5,3 procent högre än motsvarande månader 2021. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 4,3 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med juli 2022 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med juli 2022 (PDF) Pdf, 363 kB.

Juni

I juni 2022 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 4,5 procent högre än i juni förra året. Till och med juni månad ligger kostnaderna hittills i år 5,8 procent högre än motsvarande månader 2021. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 4,3 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Läkemedelskostnader till och med juni 2022 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med juni 2022 (PDF) Pdf, 194 kB.

Maj

I maj 2022 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 9,3 procent högre än i maj förra året. Till och med maj månad ligger kostnaderna hittills i år 6,0 procent högre än motsvarande månader 2021. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 4,4 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Läkemedelskostnader till och med maj 2022 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med maj 2022 (PDF) Pdf, 161 kB.

April

I april 2022 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 3,1 procent högre än i april förra året. Till och med april månad ligger kostnaderna hittills i år 5,2 procent högre än motsvarande månader 2021. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 4,4 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Läkemedelskostnader till och med april 2022 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med april 2022 (PDF) Pdf, 346 kB.

Mars

I mars 2022 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 7,3 procent högre än i mars förra året. Till och med mars månad ligger kostnaderna hittills i år 5,9 procent högre än motsvarande månader 2021. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 4,4 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Läkemedelskostnader till och med mars 2022 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med mars 2022 (PDF) Pdf, 353 kB.

Februari

I februari 2022 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 5,7 procent högre än i februari förra året. Till och med februari månad ligger kostnaderna hittills i år 5,1 procent högre än motsvarande månader 2021. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 3,0 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Läkemedelskostnader till och med februari 2022 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med februari 2022 (PDF) Pdf, 349 kB.

Januari

I januari 2022 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 4,6 procent högre än i januari förra året. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 2,7 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Läkemedelskostnader till och med januari 2022 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med januari 2022 (PDF) Pdf, 379 kB.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR