Publicerad 27 november 2023

Seminarieserie Glo och sno

Glo och sno är en seminarieserie för dig som arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa och vården före, under och efter graviditet. Det är en mötesplats för dig som har ett ansvar eller särskilt intresse för utveckling och förbättring och som vill träffa fler och veta mer om det som sker i andra regioner.

Med glimten i ögat har vi valt att kalla denna seminarieserie för Glo och sno. Ni som deltar och ”glor” ska förhoppningsvis bli inspirerade till att ”sno” en god idé och ta med er den i ert arbete. Lösningar på stora utmaningar kan sällan kopieras rakt av, men genom att inspireras av hur andra har gjort hoppas vi kunna bidra till ett regions- och verksamhetsöverskridande lärande.

Utbyte av erfarenheter

Syftet är att sprida goda exempel samt ge en arena för att utbyta erfarenheter och tankar kring specifika ämnen och konkreta verksamhetsexempel. SKR bjuder på en mötesplats, kunskap och inspirerande exempel från regionerna. Du bjuder på din kunskap och din erfarenhet tillsammans med andra.

Målgruppen för seminarierna är personer med ansvar för utveckling och förbättring för kvinnors hälsa och vårdkedjan graviditet, förlossning och eftervård.

Kommande seminarium

Varje tillfälle har ett specifikt tema och du deltar på de som är relevanta för dig.

7 december: Nyfiken på Graviditetsregistrets årsrapport?

Genomförda seminarier

16 november 2023: Hållbar och trygg arbetsmiljö för medarbetarna

Region Västmanland berättar om sitt introduktionsprgram för barnmorskor och BB Sankt Göran delar med sig av sina erfarenheter av att starta en ny förlossningsklinik. Medverkar gör Ylva-Li Lindahl och Anette Knabäck från Region Västmanland, Hanna Fjellvang och Petra Ryman från BB S:t Göran samt Kerstin Peterson och Kajsa Jansson från SKR. Seminariet är 60 minuter.

23 oktober 2023: Använda Graviditetsenkätens fritextsvar

BB Stockholm och mödrahälsovården i Region Örebro län ger exempel på hur de återkopplar fritextsvaren till medarbetarna. Medverkande: Yvonne Skogsdal, samordningsbarnmorska för Mödrahälsovård, Region Örebro län, Lotta Elvander, barnmorska och vårdutvecklare, BB Stockholm. Moderator: Kerstin Petersson, handläggare på SKR. Seminariet är 67 minuter.

6 september 2023: När kvinnan är våldsutsatt – så säkrar du spåren

Under detta seminarium presenterade Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) arbetet med spårsäkring vid sexuella övergrepp. Dessutom berättade Örebro universitet om utbildning inom området. Medverkande: Johanna Belachew, verksamhetschef på Kvinnofridskliniken, Nationellt centrum för kvinnofrid, Karin Hugelius, specialistsjuksköterska Region Örebro. Moderator: Goldina Smirthwaite, handläggare på SKR. Seminariet är cirka 60 minuter.

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.