Publicerad 21 december 2023

Regionernas insatser kvinnors hälsa 2022

Rapporten ”Regionernas insatser 2022” redovisar 621 förbättringsarbeten som regionerna gjort inom ramen för satsningen under året.

Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård visar fortsatt på goda resultat. Den sammantagna utvecklingen sedan satsningen startade 2015 är positiv.

9 av 10 kvinnor är trygga med förlossningsvården. Den positiva utvecklingen med andelen kvinnor som är nöjda med sin förlossning, som känner sig trygga och bemötta med respekt under förlossningen och som känner sig trygga med sin barnmorska inom mödrahälsovården fortsätter under 2022.

Det visar att långsiktighet och uthållighet lönar sig.

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2022

Summering regionernas insatser 2022

Totalt har regionerna rapporterat in 621 insatser för att förbättra vården riktad till kvinnors hälsa och förlossningsvården. 80 procent av förbättringsarbetena är pågående sedan tidigare år.

76 procent av förbättringsarbeten genomfördes inom vården före, under och efter graviditeten medan 24 procent pågick inom kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa genom hela livet.

Nationellt ser vi att:

  • Andelen kvinnor som deltar på eftervårdsbesök har ökat sedan 2015 samt under det senaste året. De omotiverade skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper har även minskat då deltagandet har ökat mest bland kvinnor med enbart grundskoleutbildning och kvinnor som är födda utanför Sverige.
  • Andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar vid icke-instrumentell förlossning har minskat sedan 2015. Ingen förändring kan ses mellan år 2021 och 2022.
  • Antalet vårdrelaterade sepsisepisoder (svår bakteriell infektion hos för tidigt födda) inom neonatalvården har sjunkit sedan 2015. Ingen förändring kan ses mellan år 2021 och 2022.
  • Graviditetsenkätens resultat visar att de allra flesta kvinnorna känner sig bemötta med respekt och är trygga i såväl mödrahälsovården som förlossningsvården. Däremot är eftervården ett fortsatt utvecklingsområde.

    Rapport: Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2022

Överenskommelse kvinnors hälsa och förlossningsvård

Informationsansvarig

  • Kajsa Jansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.