Publicerad 3 februari 2023

Fördelning av medel 2023

SKR och regeringen har överenskommelser om satsningar på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen för 2023 omfattar totalt 1 610 000 000 kronor.

Regionerna beslutar vilka insatser de bedömer gör störst nytta för att uppnå målen i överenskommelsen utifrån sina förutsättningar och behov. Av totala 1,61 miljard avsätts 1,437 miljard till regionerna utifrån befolkningsmängd samt 150 miljoner i en särskild landsbygdssatsning.

I tabellen framgår hur medlen fördelas 2023.

Medel 2023 i kronor

Län

Medel i

kronor

Landsbygdssatsning

kronor

Stockholm

333 075 571

3 748 861

Uppsala

54 675 792

2 059 894

Södermanland

41 337 643

2 043 087

Östergötland

64 478 403

2 621 282

Jönköping

50 424 536

10 195 134

Kronoberg

27 914 898

1 852 321

Kalmar

33 864 497

4 106 506

Gotland

8 359 423

7 415 605

Blekinge

21 712 878

5 681 962

Skåne

193 119 375

17 725 192

Halland

46 829 549

5 740 830

Västra Götaland

240 152 145

18 858 243

Värmland

38 806 323

7 506 870

Örebro

42 045981

3 383 405

Västmanland

38 346 171

827 465

Dalarna

39 406 559

7 795 709

Gävleborg

39 281 920

15 109 868

Västernorrland

33 255 378

12 384 465

Jämtland

18 106 001

7 448 671

Västerbotten

37 738 282

5 866 407

Norrbotten

34 068 675

7 628 223

Totalt

1 437 000 000

150 000 000


Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.