Publicerad 14 februari 2023

Överenskommelser om förstärkta insatser för kvinnors hälsa och förlossningsvården

SKR och regeringen har sedan 2015 ingått överenskommelser om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

Målet med överenskommelsen är att uppnå en mer säker, tillgänglig, personcentrerad, kunskapsbaserad och jämlik vård inom hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa.

Överenskommelse om förstärkta insatser för kvinnors hälsa och förlossningsvården 2023 (PDF) Pdf, 348 kB.

Överenskommelse 2023

Staten och SKR har ingått en överenskommelse om att regionerna ska genomföra insatser inom följande utvecklingsområden:

 • Utveckling av graviditetsvårdkedja.
 • Utveckling av eftervård.
 • Utveckling av relevant kompetens.
 • Utveckling av nya arbetssätt.
 • Insatser för en mer jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård.
 • Utveckling av hälso- och sjukvård som rör kvinnors och flickors hälsa och sjukdomar inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter.
 • En god vård för personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning.
 • Särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården i landsbygden.

Fördelning av medel (miljoner kronor)

Överenskommelsen för 2023 omfattar totalt 1 610 000 000 kronor. Av medlen avsätts 1 437 000 000 kronor till regionerna i enlighet med befolkningsmängd, 150 000 000 kronor avsätts till landglesbygdsregioner enligt en särskild fördelningsnyckel och 23 000 000 kronor avsätts till SKR.

2015: 200 Mnkr, 2016: 520 Mnkr, 2017: 811 Mnkr, 2018: 1831 Mnkr, 2019: 1590 Mnkr, 2020: 937 Mnkr, 2021: 1382 Mnkr, 2022: 1382 Mnkr, 2023: 1610 Mnkr

Fördelning av medel 2015-2023.

Informationsansvarig

 • Eva Estling
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.